Ny socialpolitik har fokus på mulighederne i livet

Ny socialpolitik har fokus på mulighederne i livet

Sønderborg Kommune skal have en ny socialpolitik, som gælder frem til 2024. Forslaget til politikken er i offentlig høring frem til 30. oktober.

”Fælles om et liv med muligheder”. Det er titlen på forslaget til en ny socialpolitik, som Social- og Seniorudvalget netop har sendt i høring. Handicaprådet, Udsatterådet, Integrationsrådet og CMU bliver bedt om at komme med høringssvar, men faktisk kan hver eneste borger i høringsperioden frem til 30. oktober komme med kommentarer og ideer.
 
Politikkens målgruppe er borgere over 18 år, som har betydelig/omfattende nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale behov. Målsætningen er, at alle borgere uanset deres udfordringer skal have mulighed for et aktivt, selvstændigt og meningsfyldt liv.
 
– Alle mennesker har håb, ønsker og drømme. I et velfærdssamfund som vores skal vi arbejde for at skabe vilkår, så man kan udfolde sine ressourcer og kompetencer og dermed nære de håb og drømme, man har. Vi har en vigtig opgave i at støtte op om og give plads til, at alle kan bidrage med det, de kan, så længe som muligt. At få rørt krop og sjæl, deltage i meningsfuld beskæftigelse og gode fællesskaber og være herre i eget liv er opskriften på livskvalitet, og det skal vi støtte og skabe rammer for. Når man ikke længere kan klare sig selv, skal vi som samfund være der med støtte, anerkendelse og respekt. Det er dét, politikken handler om, og dermed fundamentet, vi står på, når vi som politikere og medarbejdere møder borgerne, siger formand for Social- og Seniorudvalget, Preben Storm.
 
Politikken er baseret på fem fokusområder: værdighed, fællesskaber, beskæftigelse, fleksibilitet og helhedssyn.
Politikken peger desuden på, at der i fremtiden skal tænkes i mere individuelle og fleksible løsninger, og dem er teknologiske løsninger i høj grad med til at give svar på.
 
FAKTA
Den nye socialpolitik 2021-2024 afløser politikken fra 2017, der hed ”Sammen om det gode liv”. Den overordnede vision i politikken er: ”Et aktivt, selvstændigt og meningsfyldt liv – med udgangspunkt i den enkeltes håb, drømme og ønsker for fremtiden”. Forslaget kan ses på www.sonderborgkommune.dk under høringer.
 
Politikken er

  • i offentlig høring 9.-30. oktober 2020 – send evt. kommentarer/ideer til  Socialpolitik@sonderborg.dk
  • i høring i Handicapråd, Udsatteråd, Integrationsråd og CMU
  • til behandling i Social- og Seniorudvalget i februar 2021
  • til endelig godkendelse i Byrådet i februar 2021.

Kontaktinformation:

Udvalgsformand Preben Storm, tlf. 27 90 02 10, mail: pst@sonderborg.dk
Chef for Psykiatri og Handicap, Helle Schultz, tlf. 27 90 02 46, mail: hsch@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top