Ny pulje på 950.000 kr. sætter øget fokus på forebyggelse af spiseforstyrrelser og selvskade i Sønderborg

Med Sundhedsstyrelsens satspuljemidler søsætter Sønderborg Kommune et ambitiøst projekt, som skal sætte forebyggelse af spiseforstyrrelser og selvskade hos børn og unge højest på dagsordenen.

Det nye projekt tager blandt andet udgangspunkt i undervisning af forældre, lærere og sundhedsplejersker samt et koordineret samarbejde på tværs af kommunens afdelinger og med eksterne partnere.

Der fokuseres på tidlig opsporing og forebyggelse af spiseforstyrrelse blandt børn og unge i kommunen, som enten er i særlig risiko for at udvikle en spiseforstyrrelse eller som viser tegn på en tidlig spiseforstyrrelse eller generel mistrivsel.

Projektet bygger videre på den specialiserede indsats til unge med en diagnosticeret spiseforstyrrelse, som Sønderborg Kommune tilbyder som en af de eneste i regionen.

– Spiseforstyrrelser og selvskade er en problematik, vi skal tage meget alvorlig. Med projektet sikrer vi, at personer tæt på den unge tidligt kan opspore tegn på spiseforstyrrelser og selvskade, så vi undgår, at en reel spiseforstyrrelse udvikler sig. Tidligere var det kun unge og voksne med en diagnosticeret spiseforstyrrelse, som kunne få hjælp, så det er fantastisk, at vi nu også kan arbejde med forebyggende tiltag, siger formand for Sundhedsudvalget, Didde Lauritzen.

– Med projektet omkring tidlig opsporing af spiseforstyrrelser samarbejdes der tæt på tværs af forvaltningerne og med læger, lokalpsykiatrien samt Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade. Tilsammen udgør projektet en specialiseret indsats i at nå ud til unge, der er på vej til at udvikle en spiseforstyrrelse. Det er glædeligt, at vi har fået midler til projektet, så vi virkelig kan gøre en forskel på det her område – og gerne tidligt i forløbet, siger formand for Social-, Senior- og Handicapudvalget, Stefan Lydal. 

Projektet forankres i Sundhedsplejen og Team for spiseforstyrrelse, som allerede i dag arbejder målrettet med henholdsvis mental sundhed hos børn og unge samt spiseforstyrrelse.
Indsatsen omfatter både piger og drenge.

Projektet evalueres i 2022 og løbende herefter.

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen