Ny kommuneplan sætter rammerne for Sønderborg Kommune de næste 11 år

Kommuneplan 2023-2035 udlægger blandt andet nye arealer til boliger, erhverv, solcelleanlæg, vindmøller, detailhandel og rekreative formål.
 
– Jeg er glad for, at vi med et bredt flertal i Byrådet kan stå sammen om at sikre gode rammer for den fremtidige udvikling i hele Sønderborg Kommune. Vi har stor fokus på at skabe gode boliger for alle i hele kommunen. Derfor glæder det mig, at der er udpeget mulige nye boligområder spredt geografisk over hele kommunen. Det understøtter vores vision om at etablere 2.500 nye boliger i Sønderborg Kommune og øge indbyggertallet, siger borgmester Erik Lauritzen. 

I kommuneplanen er der udpeget 24 perspektivområder: 14 til vedvarende energianlæg, 5 til boliger og 5 til erhverv eller tekniske anlæg. Udpegningen viser hvilken retning, områderne kan udvikles i på sigt. Før et projekt kan realiseres på områderne, skal der udarbejdes kommuneplantillæg, lokalplan og eventuel miljøvurdering, som alle skal i høring. Ved projekter for vedvarende energianlæg vil kommunen have et særligt fokus på, at der foretages tidlig inddragelse af lokalområdet.
 
– Kommuneplanen åbner op for en masse spændende muligheder for nye boliger og erhverv samtidig med, at der tages hensyn til natur og kulturarv. Og så skal der laves lokalplaner for de enkelte områder, når det bliver aktuelt. Med hensyn til områderne til vedvarende energianlæg er vi i Byrådet enige om, at stille strenge krav til projektejerne om blandt andet at inddrage lokalområdet og sikre lokal værdiskabelse, siger Stephan Kleinschmidt, der er første viceborgmester. 

Under høringen af kommuneplanen samt den tilhørende miljørapport indkom der 453 høringssvar, hvoraf knap 300 drejede sig om vedvarende energianlæg. Der har også været afholdt tre borgercafeer om de udpegede områder til vedvarende energianlæg.
 
– Kommuneplanen er Sønderborg Kommunes overordnede plan for at skabe vækst og udvikling de næste 11 år. Planen skal danne rammerne for en attraktiv kommune for borgere og erhverv. Derfor er jeg glad for, at der er udpeget nye arealer til både boliger og erhverv. Bosætning og vækst er vores fokus. På erhvervsområdet, er det vigtigt, at vi kan imødekomme fremtidens efterspørgsel på erhvervsarealer over hele kommunen, da stort set alle ledige erhvervsarealer i Sønderborg Nord er solgt, siger Ellen Trane Nørby, der er anden viceborgmester. 

Kommuneplanen er godkendt af 30 af Byrådets 31 medlemmer. Nye Borgerlige stemte imod.
 
En mini-udgave af kommuneplanen, ”Kommuneplan 2023-2035 – Kort fortalt”, kan ses her:
https://sonderborg.viewer.dkplan.niras.dk/plan/52#/
 

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top