Ny byskole i Sønderborg får navnet Alssund-Skolen

Når eleverne fra den 1. august 2024 træder ind på den nye byskole i Sønderborg, så skal de vænne sig til at sige at sige, at de går på Alssund-Skolen. Det bliver nemlig navnet, har Børne- og Uddannelsesudvalget godkendt.
 
Begrundelsen for valget af Alssund-Skolen er blandt andet, at ”Sund” er en del af navnet Alssund-Skolen, og dermed kobler navnet sig også til skolens profil, der er Sport og bevægelse. Med navnet er der også mulighed for grafisk at fremhæve Sund og dermed understrege koblingen til profilen. Derudover signalerer Alssund-Skolen, at der bygges bro mellem to tidligere skoler og mellem almen og special.  Alssund-Skolen kobler sig også til geografi ligesom de øvrige skoler i Sønderborg Kommune.
 
– Følgegruppen, der består af forældre og medarbejdere fra begge skoler samt politikere, er kommet med anbefalingen om navnet som led i den inddragende proces, vi har haft. Derfor er det helt naturligt, at vi i udvalget er enige om Alssund-Skolen. Nu er de overordnede rammer for Alssund-Skolen på plads, så den kan blive til en ny, attraktiv byskole i Sønderborg, og samarbejdet mellem Ahlmann-Skolen og Humlehøj-Skolen vil nu frem mod sommerferien 2024 blive yderligere intensiveret, siger Jesper Smaling. 

Byrådet besluttede onsdag den 28. februar 2024 at Ahlmann-Skolen og Humlehøj-Skolen nedlægges fra 1. august 2024, og de to skoledistrikter samles i ét og tilknyttes en ny skole, Alssund-Skolen, på Humlehøj-Skolens matrikel. Det betyder blandt andet:
 
Der afholdes valg til skolebestyrelsen til den nye skole i foråret 2024 med tiltrædelse 1. august 2024.
 
– Vi har haft forældrene fra Ahlmann-Skolen og Humlehøj-Skolen med i processen for at skabe et godt fundament for Alssund-Skolen, og nu er vi snart klar til at få valgt forældrene til den nye skolebestyrelse. De skal være med til – sammen med skolens nye ledelse, medarbejdergruppe og elever – at få skabt en god identitet og start på Alssund-Skolen, siger Jesper Larsen, der er næstformand for Børne- og Uddannelsesudvalget. 

Leder ansat
Iben Vind-Hansen er efter en ansættelsesprocedure blevet ansat som leder af Alssund-Skolen med virkning fra den 1. august 2024.
Ansættelsesudvalget har bestået af repræsentanter fra skolebestyrelse, medarbejdere og afdelingsledere fra Ahlmann-Skolen og Humlehøj-Skolen, dagtilbudslederen i Sønderborg by, tillidsrepræsentant for skolelederne samt skole- og uddannelseschefen. Iben Vind-Hansen har siden februar 2021 været skoleleder på Humlehøj-Skolen.
Alssund-Skolens ledelse består således fra den 1. august 2024 af skoleleder Iben Vind-Hansen, afdelingsleder Sif Lund Rasmussen og afdelingsleder Dorthe Dagmar Vilbæk.

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top