“Midtbyskolens” fundament er ved at blive formet

Den 11. oktober 2023 blev der indgået budgetaftale 2024-2027 for Sønderborg Kommune. Budgetaftalen omfatter blandt andet lukning af Ahlmann-Skolen og Humlehøj-Skolen, og som konsekvens heraf etablering af en ny byskole med arbejdstitlen ”Midtbyskolen” på den nuværende Humlehøj-Skolens matrikel.
 
Etableringen af ”Midtbyskolen” skal give en ny, attraktiv folkeskole, bestående af de to eksisterende skoledistrikter, som forældre, medarbejdere og elever fra begge skoler og alle undervisningstilbud kommer til at forme skolens identitet, profil, den fysiske udformning mv.
 
Det fortæller formand for Børne- og Uddannelsesudvalget, Jesper Smaling.
 
– Børne- og Uddannelsesudvalget har med afsæt i budgetforliget, og forvaltningens forslag haft en god drøftelse om processen, der skal skabe liv i ”Midtbyskolen” fra det kommende skoleår. I sidste uge havde vi møde med skolebestyrelserne på de to nuværende skoler for at høre deres kommentarer og forslag til processen for oprettelsen af den nye skole. Jeg føler mig tryg ved at processen har fået en god start, og vi vil lægge os i selen for at skabe bred inddragelse og medejerskab ved alle interessenter, siger han. 

Medlem af Børne- og Uddannelsesudvalget, Jimmy Simonsen, er enig.
 
– Vi har brug for en god proces, hvor alle parter omkring den nye byskole i Sønderborg løbende bliver inddraget. For det er vigtigt for os, at vi har både forældre, medarbejdere og elever med i arbejdet med at opbygge “Midtbyskolen”. Og nu har vi lavet en proces, der sikrer, at alle relevante parter bliver en del af arbejdet, siger han. 

En del af beslutningen for processen er, at der skal laves en følgegruppe for etableringen af Midtbyskolen, som skal yde faglig sparring til forvaltningen i arbejdet.
 
Derudover indeholder den inddragende proces en overordnet beskrivelse af rolle- og ansvarsfordeling samt en overordnet tidsplan. Dertil konkrete aktiviteter, som skal sikre inddragelse, og som blandt andet indeholder fire workshop med den første i december 2023 og den sidste i maj 2024. Løbende vil der blive afklaret spørgsmål i forbindelse med etableringen af den nye skole. Blandt andet er “Midtbyskolen” en arbejdstitel, og skolens fremtidige navn bliver en del af den kommende proces. 
 
Udviklingen og arbejdet med Midtbyskolen fortætter også efter august 2024, når “Midtbyskolen” åbner.
 
Der vil snarest blive afholdt et møde for nuværende og kommende forældre samt elever på Humlehøj-Skolen for at se skolen og høre om processen for “Midtbyskolen”.
 
Ny skole sendt i høring
Formelt har Børne- og Uddannelsesudvalget indstillet til Byrådet, at forslaget til ny skolestruktur i Sønderborg By sendes i høring. I budgetaftalen fremgår det, at Ahlmann-Skolen og Humlehøj-Skolen nedlægges fra 1. august 2024, og de to skoledistrikter samles i ét og tilknyttes en ny skole, som etableres på Humlehøj-Skolens matrikel.
 
Det betyder blandt andet:

  • Eleverne fra Ahlmann-Skolen og Humlehøj-Skolen undervises fra den 1. august 2024 på den nye skole.
  • Specialklasserækken på Ahlmann-Skolen undervises fra 1. august 2024 på den nye skole.
  • Modtagerklasser på Humlehøj-Skolen undervises fra 1. august 2024 på Ulkebøl Skole.
  • Der afholdes valg til skolebestyrelsen til den nye skole i foråret 2024 med tiltrædelse 1. august 2024.

Ifølge gældende lovgivning skal distriktsændringer og skolenedlæggelser sendes i høring hos berørte skolebestyrelser, ligesom skolenedlæggelser skal i offentlig høring med en frist på mindst 8 uger for fremsættelse af indsigelser mod forslaget. Forslag til ny skolestruktur i Sønderborg By sendes i offentlig høring i perioden 30. november 2023 til 25. januar 2024. Forslag til ny skolestruktur i Sønderborg By sendes i høring hos skolebestyrelserne ved de berørte skoler.
 
Endelig beslutning træffes af Byrådet efter endt høring på møde og skal være truffet senest den 1. marts det år, hvor det træder i kraft 1. august.

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top