Mere sundhed på private arbejdspladserne

Mere sundhed på private arbejdspladserne

Kommunen har gennem de sidste fire år via forskellige projekter tilbudt private virksomheder i kommunen gratis rådgivning til fremme af sundhed og trivsel på arbejdspladsen. Nu samles de forskellige tilbud under én samlet indsats under navnet ”Sunde arbejdspladser”.

Mange virksomheder i kommunen har allerede haft besøg af en sundhedsvejleder, der har bl.a. har sat gang i aktive pauser på arbejdspladsen, eller har hjulpet enkelte medarbejderne i gang med en sundere livsstil. De forskellige indsatser er blevet evalueret, og de bedste erfaringer videreføres nu under ét samlet tilbud, hvor private virksomheder kan få viden og rådgivning om sundhed på arbejdspladsen, få uddannet sundhedsnøglepersoner og tilbyde medarbejdere sundhedstjek. Sundhedsudvalget har netop godkendt en driftsplan for indsatsen ”Sunde arbejdspladser”, der har til formålet at mindske ulighed i sundhed blandt erhvervsaktive borgere.
 
– Vi har i nogle år høstet rigtig mange erfaringer fra forskellige projekter, som har vist sig at have en masse fællesnævnere. Det giver god mening at samle det i en fælles og varig indsats, der kan være med til at give et generelt sundhedsløft blandt de erhvervsaktive borgere. Når tilbuddet kommer via arbejdspladsen, når vi bredere og tidligere ud, end hvis vi skal ud og motivere den enkelte borger til selv at opsøge kommunens Sundhedscenter, siger formand for Sundhedsudvalget, Helge Larsen.
 
Indtil videre har der været tale om forskellige midlertidige projekter under navne som ”Virksomhed med overskud”, ”Tjek på din sundhed”, ”Forebyggelse af arbejdsrelaterede muskelskeletlidelser” og ”God nat – God dag”. Erfaringer her fra viser, at mange borgere har behov for tilbud vedrørende fx muskel-skeletlidelser, søvnbesvær og andre livsstilssygdomme. Indsatsen vil primært have fokus på små og mellemstore virksomheder med en stor andel af ansatte med kort eller ingen uddannelse.
 
– Man ved, at livsstilsygdomme er mere almindelige blandt borgere med kort eller ingen uddannelse. Det er en social ulighed, som vi rigtig gerne vil rette op på. Derfor glæder det mig, at vi kan lave et stærkt samlet tilbud, der trækker på en masse gode erfaringer om, hvad der virker, og hvad der er behov for. En sundere livsstil har stor betydning for den enkeltes livskvalitet, men der er også en gevinst at hente for arbejdsgiveren i form af bedre trivsel og mindre sygefravær, siger næstformand i Sundhedsudvalget Didde Lauritzen.
 
Indsatsen bygger på et tæt samarbejde med private arbejdspladser i Sønderborg Kommune og faglige
organisationer.

Kontaktinformation:
Udvalgsformand Helge Larsen, tlf. 27 90 02 05, mail: hla@sonderborg.dk
Næstformand Didde Lauritzen, tlf. 27 90 39 99, mail: dla@sonderborg.dk
Sundhedschef Michael Skriver Hansen, tlf. 27 90 72 29, mshs@sonderborg.dk
 

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen