Masterplan for Biblioteket Sønderborg godkendt af Byrådet

Masterplan for Biblioteket
fastholder 
udvikling med fokus
på høj service

 

Byrådet har godkendt masterplanen for Biblioteket Sønderborg 2020-2022. Planen skitserer en fremtid for bibliotekerne i kommunen, hvor der fortsat er fokus på et højt serviceniveau og høj kvalitet, og hvor digitale emner vinder frem på bekostning af trykte. Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme ønsker desuden planen suppleret med, at lokalbiblioteket i Augustenborg bliver selvbetjent, således at lånerne også uden for den betjente åbningstid kan benytte biblioteket og låne/aflevere materialer.

Masterplanen for Biblioteket 2020-2022 tegner et billede af fremtiden, hvor der bygges videre på den succes, der er fulgt i kølvandet på flytningen af hovedbiblioteket fra Kongevej til Multikulturhuset.
– Placeringen i Multikulturhuset bidrager til udviklingen af Byens Havn som et vartegn og et samlingspunkt for kommunens borgere og turister. Sammen med hotellet og kollegiet er det lykkedes at skabe et moderne og dynamisk område med aktiviteter, som skaber samvær og inspiration – i hvert fald når vi ikke har Coronakrise. Men planen skal også sikre fokus på lokalbibliotekerne, og i den forbindelse er jeg glad for, at vi fastholder serviceniveauet for de selvbetjente biblioteker, og at vi også arbejder på at gøre lokalbiblioteket i Augustenborg selvbetjent. Bibliotekerne er vigtige elementer i demokrati og kulturformidling, og da udvidet åbningstid via selvbetjening har vist sig som et særdeles populært tilbud, er det en god måde at imødekomme behovet på, siger Stephan Kleinschmidt, formand i Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme i forbindelse med Byrådets godkendelse af masterplanen i går (29. april).
 
Formålet med masterplanen er – med baggrund i både lovgivningen for biblioteker, Sønderborg Kommunes Kulturkompas og Byrådets visioner – at sætte rammen for handlinger og prioriteringer på biblioteksområdet de næste par år.
Planen er opdelt i tre temaer:

  • Inspiration, oplevelse og personlig udfoldelse
  • Læring, dannelse og bæredygtighed
  • Læsning og sprog for børn og unge.

 
– Masterplanen skal også sikre, at vi følger med tiden. I disse digitale tider er det fortsat udlån af fysiske materialer og den personlige betjening, der er bibliotekernes hovedaktivitet med stærkt fokus på begreber som kvalitet, aktualitet og alsidighed. Men jeg tror, vi må forudse en justering fremover, hvor trykte medier viger til fordel for digitale medieformater. Det er en del af udviklingen. Men generelt er masterplanen udtryk for, at vi har et bibliotek af høj kvalitet og med et højt ambitionsniveau, og det vil vi blive ved med at have, også når det gælder udstillinger og arrangementer, supplerer udvalgets næstformand, Jesper Kock.
 
Det er første gang, kommunen udarbejder en masterplan for biblioteket. Den er blevet til i et udviklingsarbejde med medarbejderne, som i begyndelsen af 2019 blev præsenteret for et kommissorium. Kort efter blev der holdt et offentligt temamøde for borgere og andre interessenter. Herefter blev der udarbejdet et udkast til masterplan, som i begyndelsen af marts i år blev præsenteret for udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme.
 

Kontaktinformation:

Udvalgsformand Stephan Kleinschmidt, tlf. 27 90 02 17, mail: skl@sonderborg.dk
Næstformand Jesper Kock, tlf. 27 90 02 09, mail:  jko@sonderborg.dk
Stadsbibliotekar Carsten Nicolaisen, tlf. 27 90 60 00, mail: cnic@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top