Mandag den 27. april planter Sønderborg Kommune Ormstoft Folkeskov på 3 ha

I forbindelse med den landsdækkende indsamling ”Danmark planter træer” i efteråret 2019 stod ProjectZero for en lokal indsamling i Sønderborg-området, der indbragte 280.000 kr. Heraf bidrog borgere med 65.000 kr. og virksomheder med 215.000 kr. Sønderborg Kommune gav et stykke jord ved Ormstoft på 3ha til beplantning af skov.

Planen for Ormstoft Folkeskov blev lagt i efteråret. Kommunens projekt blev godkendt af parterne bag indsamlingen, og kommunen fik tildelt midler til at plante Ormstoft Folkeskov af Growing Trees Network Foundation. Beplantningen påbegyndes den 27. april 2020 kl. 8.00 og forventes at være færdig i løbet af dagen.

– Det er utroligt flot, at borgere og virksomheder i Sønderborg-området har bidraget til ”Danmark planter træer” med så mange penge. Derfor er jeg glad for, vi nu har muligheden for at give dem noget tilbage i form af en folkeskov. I Sønderborg Kommune satser vi på naturen og det gode liv, og hvad er skønnere og mere livsbekræftende end en tur i skoven. Derfor håber jeg, der er mange, som fremover får glæde af Ormstoft Folkeskov. Vi har satset på, at det skal blive en spændende folkeskov at besøge, siger borgmester Erik Lauritzen.

Skoven plantes med bøg, eg og lind med indblanding af kirsebær, avnbøg, spidsløn og buske. Omkring skoven plantes et bredt skovbryn med bøg, eg og flere slags buske. I den østlige ende af skoven holdes et område fri for beplantning. Det kan fx bruges til høslæt eller græsning. I den nordvestlige del af skoven planlægges en lav beplantning for at hindre, at skoven på lang sigt kommer til at kast skygge i naboernes haver.

Der er lagt vægt på at skabe en varieret skov, selvom arealet er begrænset. Variationen er med til at gøre skoven robust, så den med tiden kan tilpasse sig et ændret klima. Samtidig gør variationen skoven til et spændende besøgsmål.

Der bliver plantet ca. 9.000 træer og buske med en afstand på ca. 1,5 meter mellem planterne. Den korte afstand mellem planterne gør, at skoven hurtigt vokser til. Efter ca. 8 år vil skoven blive udtyndet første gang, og afstanden mellem træer og buske vil gradvist blive større.

Indgangen til skoven bliver i den vestlige ende, og man vil kunne gå en rundtur ad en grussti på ca. 900 meter.

For at sikre planterne mod skader fra vildtet vil skoven blive hegnet ind. Hegnet vil blive fjernet efter ca. 5 år, når planterne er så høje, at de er over bidhøjde. En låge i hegnet vil give adgang til skoven de første år.

Med de træarter, der er valgt, forventes det, at Ormstoft Folkeskov på længere sigt udvikler sig til en forholdsvis lys skov, især i de områder hvor der plantes eg og lind.
—–
Det var TV2 og Danmarks Naturfredningsforening, der arrangerede indsamlingen, hvor der kunne doneres penge til træer i nye folkeskove via Growing Trees Network Foundation samtidigt med, at skovfredning blev støttet i ind og udland via Den Danske Naturfond og WWF. Indsamlingen var den første af sin slags i verden.
 
Pressen er velkommen til at overvære en markering af beplantningen mandag den 27. april kl. 9 hvor borgmesteren og formand for Danmarks Naturfredningsforening Birgitte Marcussen vil holde korte taler.
Handelsstandsforeningen, der har ydet et stort bidrag til indsamlingen, er også inviteret.
Plantningen foregår ud for adressen Kær Bygade 12.

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen