Landsbyer får støtte til nye projekter

Der er gang i landsbyerne i Sønderborg Kommune med en række forskellige initiativer og projekter. Nogle af dem koster penge, og derfor har Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter på sit seneste møde uddelt 299.400 kr. til fire projekter. De fire projekter opfylder ansøgningskriterierne, og pengene kommer fra Puljen til Borgerinitiativer.
 
Det drejer sig om støtte til udarbejdelse af en helhedsplan for Elstrup Mølle og Møllerimuseum, bedre og billigere varme i Klubhuset i Skelde, etablering af kirkestier på Nordals samt Landsbyforums deltagelse ved Folkemødet på Bornholm 2024.
 
Formanden for Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter, Tom Hartvig Nielsen, er meget glad for at kunne give støtte.
 
– Formålet med puljen er at støtte op om projekter, der fremmer udvikling i landdistrikterne i Sønderborg Kommune. Og med den bredde af projekter, vi ser her, så er det et bevis for levende landdistrikter og landsbyer i Sønderborg Kommune. Det er vi meget glade for, da det giver eftertragtede steder at bo, der har en lokal forankring og identitet, siger han. 

Puljen til Borgerinitiativer skal søges en måned før mødet i Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter, og støtte fra udvalget kommer ikke uden krav.
 
– Landsbyerne og landdistrikterne er generelt gode til selv at finde penge til deres projekter – enten ved indsamlinger, støtte arrangementer, via fonde og lignende. Og det er også nødvendigt, da udvalgets støtte ikke er fuldt finansieret. Der er et krav om 40 procent egenfinansiering. Desuden skal tilladelser og finansiering være på plads inden midlerne kan udbetales, siger Charlotte Riis Engelbrecht, næstformand for Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter. 

Ansøgerne skal samtidig selv sikre, at projekterne opnår de nødvendige myndighedstilladelser og lodsejeres accept.
 
De fire projekter:
 
Støtte til udarbejdelse af en helhedsplan for Elstrup Mølle og Møllerimuseum (ansøger om kr. 219.000)
Elstrup/Elstrupskov landsbylaug søger om midler til udvikling af en konkret helhedsplan med byggeprogram og arkitekt-funding, der viser vejen for de næste vigtige skridt i transformationen af Elstrup Mølle & Møllerimuseum (EMM) som omdrejningspunkt for nyt spændende lokalt møde/værested, et mølleinstitut/mølleværksted m.m. Projektet er en integreret del af realiseringen af visionen for Elstrup Mølle, som blev præsenteret for offentligheden i efteråret 2022.
 
Bedre og billigere varme i Klubhuset i Skelde (ansøger om kr. 11.400)
Dynt-Skelde-Gammelgab landsbylaug søger midler til konvertering af varmekilde fra gamle el radiatorer til en luft-til-luft varmepumpe i Klubhuset, hvor landsbyens foreningsliv har deres gang.
 
Etablering af kirkestier på Nordals (ansøger om 14.000 kr.)
E´Svenstruplaug søger om støtte til udarbejdelse af en fælles folder (fysisk og digital), der fortæller om de fem kirkesogne på Nordals og de nye kirkeruter, der binder sognene sammen og åbner op omkring kirkerne til glæde for lokale borgere og turister.
 
Deltagelse ved Folkemødet på Bornholm 2024 (ansøger om kr. 55.000)
Landsbyforum har på baggrund af en evaluering af deltagelsen i Folkemødet 2023 vurderet, at inspirationsturen medvirkede til kompetenceudvikling i praksisfællesskaber og værdifuld erfaringsudveksling. Landsbyforum ansøger om midler til overnatning og transport på næste års folkemøde for medlemmer af Landsbyforum og ikke-folkevalgte medlemmer af Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter.
 

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top