Kvinde- og krisecenter fokuserer på udvikling

Kvinde- og krisecenter fokuserer på udvikling

Driften af Sønderborg Kvinde- og Krisecenter beror på en aftale med Sønderborg Kommune, som revideres hvert andet år. Aftalen er denne gang – efter centrets eget ønske – suppleret med ekstra tiltag som gruppeforløb, mere samarbejde med integrationsområdet i Sønderborg Kommune og øget fokus på konsekvenserne for børn og unge, der har oplevet vold.

Danske kommuner er lovmæssigt forpligtet til at tilbyde midlertidig bolig til kvinder, der har været udsat for aktuel vold, trusler om vold eller tilsvarende akutte kriser i deres samlivsforhold. I Sønderborg Kommune varetages opgaven af Sønderborg Kvinde- og Krisecenter, som også tager imod kvindernes børn og tilbyder dem støtte, omsorg og psykologhjælp under opholdet.
 
Nu er driftsaftalen revideret, og det glæder formand for Social- og Seniorudvalget, Preben Storm.
 
– Centret er kendetegnet ved gode rammer og høj faglighed. Og netop fagligheden ønsker husets ledelse og medarbejdere nu at udfordre yderligere ved at stille krav til sig selv om styrket dokumentation, evaluering og refleksion i forhold til den faglige praksis, siger han.
 
Næstformand i Social- og Seniorudvalget, Ganeswaran Shanmugaratnam, er meget tilfreds med, at Sønderborg Kvinde- og Krisecenter ønsker fokus på ekstra tiltag.
 
– Krisecenteret ønsker bl.a. også at udvikle forløb til målgruppen, at styrke fokus på de børn og unge, der kommer i centret og har oplevet vold, ligesom de ønsker at styrke samarbejdet med integrationsområdet i kommunen. Vi oplever et velfungerende og ambitiøst krisecenter, som vi gerne fornyer vores driftsaftale med, siger han. 

FAKTA

  • Sønderborg Kvinde- og Krisecenter er en selvejende forening, som drives efter en driftsaftale med Sønderborg Kommune
  • Driftsaftalen revideres hvert andet år
  • Aftalen indebærer i indeværende år et driftstilskud på 2.844.000 kr.
  • Personalet i centret er socialfagligt uddannet. Derudover har centret af et korps af frivillige, som har aften-, natte- og weekendvagter
  • Der kan højst bo fem kvinder ad gangen i centret, ofte har de et barn eller børn med
  • Under det midlertidige ophold har kvinderne tryghed og anonymitet, de får krisehjælp, tilbud om samtaler og rådgivning om at forebygge og bekæmpe vold.

Kontaktinformation:

Preben Storm
Formand for Social- og Seniorudvalget
tlf. 27 90 02 10.

Ganeswaran Shanmugaratnam
Næstformand i Social- og Seniorudvalget
tlf. 2790 0208

Helle Schultz
Handicap- og psykiatrichef
tlf. 27 90 02 46.

Sønderborg Kommune
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top