Jobcenterets Rejsehold har succes med at forebygge sygefravær på arbejdspladser

Jobcenterets Rejsehold er en del af indsatsen i Sønderborg i Arbejde, hvor formålet er at forebygge sygemeldinger og fastholde medarbejdere i virksomhederne. Rejseholdet er en forebyggende indsats for medarbejdere i private og offentlige virksomheder for at sikre trivsel, så en sygemelding undgås. Rejseholdet tilbyder en uvildig, uforpligtende, anonym og afklarende samtale med medarbejdere der viser tegn på mistrivsel. I samtalen hjælper Rejseholdet med at afklare, hvad der belaster og tager energi, uanset om det er fysisk eller psykisk, derhjemme eller på arbejd, og det sker med en fortrolighed og tillid mellem medarbejder og rejseholdets medarbejdere, for der føres ikke journal om forløbet.
 
I de ca. 2,5 år Rejseholdet har været i gang, har enheden været i kontakt med 105 virksomheder og 845 borgere.
 
Og det er en succes, mener Jan Prokopek Jensen, der er formand for Arbejdsmarkedsudvalget.
 
– Jobcenterets Rejsehold forebygger sygemeldinger og afskedigelser, og det er hovedformålet med indsatsen, ikke mindst for den enkelte, men også for virksomheden. Rejseholdet etablerer løbende tværfaglige samarbejder med aktørerne, som spiller en rolle, når en medarbejder ikke trives og er i risiko for at blive sygemeldt. En så helhedsorienteret indsats betyder, at vedkommende kan beholde jobbet i så lang tid som muligt, fx via nedsat arbejdstid i en periode eller andre tiltag. Så kan medarbejderen bevare tilknytningen til virksomheden, som også stadig har sin medarbejder ansat, hvilket i denne tid med efterspørgsel på arbejdskraft er meget væsentligt. Derudover er indsatsen med Rejseholdet en helt ny form for tillid fra politikerne. For vi kræver ikke dokumentation for Rejseholdets arbejde, og der er efter min mening til inspiration for andre dele af den offentlige sektor om at minimere resurser og fokusere på indsats og undgå unødigt bureaukrati, siger han. 

Rejseholdet fra Sønderborg Kommune består af kvalificerede medarbejdere, der er neutrale personer, der kan tage den svære samtale med en medarbejder. Rejseholdet er samtidig det koordinerende led mellem blandt andet forvaltningen Børn og Familie og Sundhedscentret i Sønderborg Kommune samt privatpraktiserende kiropraktorer, fysioterapeuter, lægehuse, Gigthospitalet og Rygcenter Sønderborg.
 
Antallet af afbødede og afkortede sygedagpengeforløb er på 554 i de 2,5 år, som Rejseholdet har været i gang. Det anslås, at Rejseholdets indsats i perioden har givet et mindre forbrug på offentlige ydelser på 17,7 mio. kr.
 
– Rejseholdet er en god gevinst for alle parter, især for medarbejderen og virksomheden, hvor vedkommende er ansat. Ud over at tage hånd om medarbejderne tidligt er der penge at spare på en tidlig indsats, hvilket primært gælder besparelser på sygedagpenge. Særligt for virksomhederne, da de betaler ca. 70 procent af udgifterne til sygedagpengesystemet, mens kommune og stat betaler 30 procent. Det betyder, at vores lokale virksomheder har undgået en merudgift på ca. 40 mio. kr. Dertil kommer lønudgifter under sygdommen, udfordringer med vikarer, tabt omsætning og lignende. Rejseholdet har travlt, men vi håber da, at endnu flere virksomheder – både private og offentlige – vil benytte sig af tilbuddet, siger Kristian Bonefeld, der er næstformand i Arbejdsmarksudvalget. 

For at kunne opfylde efterspørgslen har Arbejdsmarkedsudvalget besluttet at styrke Rejseholdet med yderligere en medarbejder fra sommeren 2023.
 
Fakta:
Rejseholdet er en del af Sønderborg i Arbejde, der består af tiltagene:
• Behold jobbet
• Flere i uddannelse
• Hurtigt i job igen
• 4-partsaftale mellem lønmodtagerorganisationer, erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner og Sønderborg Kommune.

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top