Fundamentet for arbejdet med ”Midtbyskolen” er godkendt

Baggrunden for ”Midtbyskolen” er Byrådets budgetaftale 2024-2027, hvor det blev besluttet, at Ahlmann-Skolen og Humlehøj-Skolen nedlægges fra 1. august 2024, og de to skoledistrikter samles i ét og tilknyttes en ny skole, som etableres på Humlehøj-Skolens matrikel.
 
Børne- og Uddannelsesudvalget har netop godkendt kommissorium for den inddragende proces for etableringen af ”Midtbyskolen” i Sønderborg. Det betyder, at arbejdet med at forme ”Midtbyskolen”, som er er en arbejdstitel, nu bygger på et formelt fundament.
 
Det er formand for Børne- og Uddannelsesudvalget, Jesper Smaling, glad for.
 
– Vi har et fokus på samspil mellem nyt og gammelt fra de to skoler for at skabe grundlaget for en ny attraktiv folkeskole i Sønderborg. Praksis, viden og erfaringer skal sættes i spil, og fra Børne- og Uddannelsesudvalget vil vi fortsætte dialogen og inddragelsen af medarbejdere, forældre og elever fra begge skoler og alle undervisningstilbud både i forhold til skolens identitet, profil, den fysiske udformning med videre, så der kan skabes et godt fundament for den nye skole fra det kommende skoleår, siger han. 

Arbejdet er allerede godt i gang i samarbejde med forældre, medarbejdere og elever fra begge skoler og alle undervisningstilbud. Blandt andet har skolebestyrelserne på de to skoler haft inviteret alle forældre fra Ahlmann-Skolen til besøg på Humlehøj-Skolen, og for 14 dage siden tog op mod 100 forældre imod det tilbud.
 
Den inddragende proces kommer til at indeholde en række konkrete aktiviteter med blandt andet fire workshop, som skal sikre inddragelse af alle relevante aktører. Grundsten nummer ét i processen er den første workshop, der finder sted torsdag den 14. december.
 
– Vi glæder os til den første workshop, hvor vi kan komme videre i processen med at afklare spørgsmål og rammer i forbindelse med etableringen af ”Midtbyskolen” fra det kommende skoleår. I det arbejde er de fire workshops meget væsentlige, så alle parter omkring den nye byskole i Sønderborg løbende bliver inddraget. For det er vigtigt for os, at vi har både forældre, medarbejdere og elever med i arbejdet med at opbygge “Midtbyskolen”, siger medlem af Børne- og Uddannelsesudvalget, Jimmy Simonsen. 

Ny skole sendt i høring
Byrådet har sendt forslag til ny skolestruktur i Sønderborg By i offentlig høring i perioden 30. november 2023 til 25. januar 2024 og i samme periode hos skolebestyrelserne på de berørte skoler. Endelig beslutning skal være truffet senest den 1. marts det år, hvor skolelukninger og ændringer af distrikter træder i kraft 1. august. I tidsplanen er der lagt op til, at Byrådet efter endt høring træffer beslutning på byrådsmødet i februar 2024.
 
Forslaget til ny skolestruktur i Sønderborg By betyder blandt andet:

  • Eleverne fra Ahlmann-Skolen og Humlehøj-Skolen undervises fra den 1. august 2024 på den nye skole.
  • Specialklasserækken på Ahlmann-Skolen undervises fra 1. august 2024 på den nye skole.
  • Modtagerklasser på Humlehøj-Skolen undervises fra 1. august 2024 på Ulkebøl Skole.
  • Der afholdes valg til skolebestyrelsen til den nye skole i foråret 2024 med tiltrædelse 1. august 2024.

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top