Erhvervsudvalget følger op med flere krisetiltag på baggrund af Covid19

Erhvervsudvalget følger op med flere krisetiltag på baggrund af Covid19

Sønderborg Kommune har allerede iværksat flere krisetiltag for at støtte op om erhvervslivet og foreninger. Sønderborg Kommune har haft fokus på indsatser, der bidrager til at styrke likviditeten hos leverandører til kommunen, og på at rådgive borgere, virksomheder og foreninger i forhold til hjælpepakker mv.

Byrådets partier er blevet enige om at støtte op om det private erhvervsliv ved at fastholde budgetterne for vedligeholdelse og renovering. Byrådet er derudover enige om at udarbejde forslag til at fremrykke renoveringsopgaver på kommunale bygninger fra budget 2021, herunder også ekstraordinær renovering af skoler for at holde et højere aktivitetsniveau i hele 2020.
 
Erhvervsudvalget ønsker endvidere at opkrævning af afgifter og gebyrer så vidt muligt udsættes over for virksomhederne samt at indkøb af maskiner og udstyr prioriteres nu og indkøbes lokalt.
 
”Vi opfordrer også regeringen til flere tiltag. Forhøj håndværkerfradraget og udvid det, så flere ydelser til private kan tilgodeses. Der bliver brug for at stimulere efterspørgslen på længere sigt” siger Erhvervsudvalgets formand Gerhard Bertelsen.
”Grænserne for hvor meget man må tjene ved siden af efterløn og SU bør også forhøjes. Mange studerende og efterlønsmodtagere er en del af det Corona beredskab, der er så hårdt brug for, så de bør ikke ”straffes” økonomisk for deres indsatser efterfølgende”.
 
Næstformand i Erhvervsudvalget, Heidi F. Jørgensen, tilføjer. ”Vi ønsker også, at kommunens anlægsopgaver opdeles i mindre projekter, og at de er synlige, så det sikres, at de små virksomheder også kan byde ind. Vi bakker naturligvis også fuldt op om, at både Vækstrådet og kommunen er proaktive i forhold til at kontakte vores virksomheder og tilbyde dem den hjælp, de har brug for”.
 
Lokalt set har Erhvervsudvalget også flere forslag. Udvalget ser bl.a. gerne, at virksomhederne lokalt samarbejder mere om arbejdskraften således, at færre sendes hjem eller helt afskediges. Det kan ske ved, at man låner eller udlåner medarbejdere til hinanden i en periode. Virksomhederne bør også fokusere mere på efteruddannelse af medarbejderne nu bl.a. med tilskud fra de overenskomstmæssige uddannelsespuljer. Udvalget opfordrer også både kommunen og erhvervslivet til at prioritere at indkøb af gaver, og ikke mindst julegaver til medarbejdere, placeres hos lokale virksomheder.

Erhvervsudvalgets samlede liste over forslag til initiativer vedlægges her.

Yderligere oplysninger kan indhentes hos:

Formand for Erhvervsudvalget Gerhard Bertelsen
27 90 39 88
Næstformand i Erhvervsudvalget Heidi F. Jørgensen
27 90 39 92
Erhvervschef i Sønderborg Kommune Pernille Refshauge
23 65 90 63

Sønderborg Kommune 
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top