Elev-byråd sætter bedre rammer for demokrati-millionen

Elevbyråd sætter bedre rammer for demokrati-millionen

Sønderborg Kommune stiller hvert år 1 mio. kr. til rådighed for Det Fælles Elevråd. Rådet har nu drøftet sig frem til nogle få kriterier, der fremover skal gælde for ansøgninger til demokrati-millionen. Børne- og Uddannelsesudvalget anerkender og godkender deres arbejde.

Det handler om inddragelse og medindflydelse, når Det Fælles Elevråd på et autentisk elev-byrådsmøde forhandler sig frem til en fordeling af demokrati-millionen mellem kommunens 17 folkeskoler og kommunens 10. klassestilbud. Efter sidste forhandling i sommers er Det Fælles Elevråd kommet frem til, at det ville være godt at få nedskrevet kriterier for, hvad skolerne kan søge om. Det skete på et møde i rådet den 15. september, og kriterierne er nu blevet fremlagt for og godkendt af Børne- og Uddannelsesudvalget i kommunens voksen-byråd.
 
Formand for Børne- og Uddannelsesudvalget Claus Klaris glæder sig over elevernes initiativ:
– Fordelingen af demokrati-millionen er i sig selv et super godt tiltag, der kan være med til at vække en tidlig interesse for politik og give en praktisk forståelse for, hvordan vores demokrati virker. Elevernes initiativ med at opstille kriterier viser, at de tager et ansvar, der rækker ud over den opgave, der stilles dem. Det er lige til et gammeldags 13-tal, hvis man spørger mig.
 
Næstformand i Børne- og Uddannelsesudvalget Jesper Smaling ser også anerkendende på elevernes arbejde:
– Jeg synes, det viser en rigtig god forståelse for også den praktiske side af en demokratisk proces. Eleverne har i deres arbejde med demokrati-millionen oplevet et behov, og nu har de formået at handle konstruktivt på det. Med de nye kriterier har Det Fælles Elevråd sat nogle endnu bedre rammer for sig selv, når de skal i gang med at fordele den næste million.
 
Kriterier for ansøgning
Det Fælles Elevråd har vedtaget følgende kriterier ud fra et bevidst ønske om, at der kun skal være få og meget enkle kriterier for ansøgningerne:

  • Det skal være noget, der bliver på skolen og derved er til glæde for kommende elever. Der kan altså ikke søges om penge til oplevelser såsom koncerter og udflugter.
  • Der er ingen begrænsning på, hvor mange ønsker hver skole kan have. Dog må udgiften pr. ønske ikke overstige et beløb af kr. 150.000.
  • Der må ikke søges om penge til projekter, der allerede er planlagt og igangsat på skolen.

Det Fælles Elevråd har desuden haft en længere debat i forhold til, om man må søge om penge til stole og borde i klasserne. Holdningen blandt flere medlemmer er, at det må være skolens ansvar. Alligevel ønsker Det Fælles Elevråd ikke, at ansøgninger til stole og borde forbydes. Det Fælles Elevråd anbefaler i stedet, at dette afgøres fra gang til gang under forhandlingerne om til Elev-Byrådsmødet.
 
Kriterierne er godkendt af Børne- og Uddannelsesudvalget den 7. oktober 2020.

Billedet er fra Elevbyrådsmødet i Sønderborghus den 18. juni 2020.

Kontaktinformation:

Faglig vejleder, VidensBy Sønderborg Jesper Mørk Mønsted, mobil 20 37 24 60
(Kontakt til elevbyrådet går gennem Jesper)
Formand for Børne- og Uddannelsesudvalget Claus Klaris, mobil 27 90 02 16
Næstformand for Børne- og Uddannelsesudvalget Jesper Smaling, mobil 27 90 02 03

Sønderborg Kommune
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top