Det skal være nemmere for tyske firmaer at få adresse i Sønderborg Kommune

Det skal være nemmere for tyskere virksomheder at etablere sig i Sønderborg Kommune, hvilket der er en større efterspørgsel efter. Årsagen er, at Sønderborg Kommune oplever en stigning i tilflyttere fra Tyskland, og blandt tilflytterne er der en del, der ønsker at drive virksomhed i kommunen.
 
Derfor har Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst godkendt et pilotprojekt i Erhvervsservice, hvor en tysktalende erhvervskonsulent koordinerer henvendelser fra tilflyttervirksomheder, så virksomhederne ledes i retning af de rette instanser i Sønderborg Kommune.
 
– Vi skal ride med på den gode succes, Sønderborg Kommune har med at tiltrække tyske tilflyttere. Men jeg tror også, at det kan være svært for tyskere at navigere i regler, processer og praksis for at oprette og drive virksomhed i Danmark. Det gælder både de mange digitale løsninger og i forhold til at få et CVR-nummer, og det er her, vi kan gøre det nemmere for en mulig, kommende virksomhed. Samtidig kan vi guide tilflyttervirksomhederne over mod Vækstrådet og Jobcentret, hvis virksomheden har fokus på vækst og rekruttering, så der sker en koordineret velkomstindsats i Sønderborg Kommune, siger Kjeld Stærk, formand for Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst. 

Pilotprojektet for tilflyttere fra Tyskland, der ønsker at drive virksomhed i Sønderborg Kommune, skal gennemføres i første halvår af 2023. Der afsættes 30.000 kr. til projektet, som bruges på målgruppekampagne på de sociale medier samt tryk og oversættelse af pjece om pilotprojektet, som erhvervskonsulenten kan udlevere ved møder med tilflyttervirksomhederne.
 
– Byrådets Vision siger, at Sønderborg Kommune er et attraktivt sted at etablere og drive virksomhed, og vi skal hele tiden optimere vores services over for erhvervslivet. Med flere tyske tilflyttere ser det ud til, at der er kommet en ny efterspørgsel. Derfor giver det også god mening, at vi sætter gang i pilotprojektet, for det vil være en hjælp for de mulige, tyske virksomheder og vil samtidig afdække omfanget af henvendelser fra tilflyttervirksomheder samt typen af henvendelser, så vores service kan tilrettelægges bedst, siger Bjørn Allerelli Andersen, næstformand for Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst. 

I løbet af 2. kvartal 2023 vil Erhvervsservice evaluere pilotprojektet.

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top