Bystrategi for Høruphav-Hørup-Kirke Hørup sættes i gang

I forbindelse med Planstrategi 2015 besluttede Byrådet, at der i samarbejde med lokale ildsjæle skal udarbejdes strategier for udviklingen af kommunens større byer, og nu er det Høruphav-Hørup-Kirke Hørups tur.

– Alle byer i Sønderborg Kommune har deres egne styrker og forskellige udviklingsmuligheder. Med bystrategierne synliggør og styrker vi potentialerne i byerne, og beboerne og politikerne får et værktøj, der viser retningen for udviklingen af byen. Når strategierne er vedtaget, afsættes en sum penge, så man kan komme i gang med mindre projekter, der støtter op omkring bystrategiens mål, siger Kirsten Bachmann, der er formand for Teknik-, By- og Boligudvalget.

Det er en del af Byrådets Vision 2022-2025, at der skal arbejdes målrettet med at udvikle kommunens byer, blandt andet gennem bystrategier. Formålet er at synliggøre de enkelte byers potentialer og identitet, og der afsættes 500.000 kroner til implementering af hver bystrategi.

– Bystrategierne er dybt afhængige af, at folk bakker op om arbejdet. Så derfor opfordrer jeg til, at man kommer med input i løbet af vinteren, når vi begynder at indsamle input både digitalt og på et borgermøde. Det her er en længere proces, hvor vi skal have vendt en masse spændende ideer, som til sidst munder ud i en god bystrategi, som understøtter det videre arbejde for Høruphav-Hørup og Kirke Hørup, siger Kristian Beuschau, der er næstformand i Teknik-, By- og Boligudvalget. 

Der er på nuværende tidspunkt vedtaget bystrategier for Augustenborg, Broager, Nordborg-Havnbjerg og Gråsten-Rinkenæs-Egernsund. Bystrategiprocessen har været med til at styrke det lokale fællesskab i de enkelte byer, og har givet borgerne et nyt blik på deres by. I Augustenborg har borgerne blandt andet brugt midlerne til at opføre et shelter i Augustenborg Skov, og i Broager har borgerne opført en scene ved Broager-Hallen.

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top