Byrådet sætter gang i udvikling af Havnbjerg Centret

Frem mod sommeren 2022 skal der udarbejdes et samlet omdannelsesprojekt for Havnbjerg Centret. Sønderborg Kommune har derfor, sammen med eksterne konsulenter, udarbejdet en illustrationsplan for en omdannelse af centeret, og planen skitserer muligheden for at etablere en dagligvarebutik i området mellem det nuværende Havnbjerg Center og Nordborgvej.
 
Sønderborg Byråd har besluttet at sælge et område på ca. 8.500 kvadratmeter til butik med tilhørende parkerings- og udenomsareal.
 
Hele området mellem Havnbjerg Center og Nordborgvej er på 15.733 kvadratmeter, og resten af arealet vil indgå i en samlet omdannelse med fokus på naturudvikling og en grøn korridor.
 
Beslutningen glæder Sønderborg Kommunes borgmester, Erik Lauritzen.
 
– Vi vil i Sønderborg Byråd rigtig gerne være med til at skabe fremdrift i udviklingen af området ved Havnbjerg Centeret, og derfor gør vi nu klar til at give mulighed for etablering af en endnu en butik. Det er vigtigt for Byrådet, at vi giver mulighed for udvikling i vores lokalsamfund, som det er tilfældet med Havnbjerg i det her tilfælde. Udviklingsplanen for centeret sker samtidig i et tæt samarbejde med Udviklingsforum Nordals, så vi sikrer, at der er en rød tråd i udviklingen af hele Nordals, siger han. 

Arealet skal sælges i form af offentligt udbud til højestbydende. Vilkår for salget vil være, at der kan etableres en detailhandelsbutik med nødvendigt udenomsareal. Det betyder, at salget gennemføres, men at salget kan gå tilbage, såfremt der ikke kan etableres det nødvendige plangrundlag. Køber skal indgå i udviklingsarbejdet omkring kommuneplanændring og lokalplan.
 
Det pågældende areal er i dag udlagt som landbrugsjord, og kommuneplanrammen udlægger området som rekreativt areal. Der er ikke nogen lokalplan for området. Som led i udviklingsplanerne vil der til den kommende kommuneplanrevision blive arbejdet på at ændre kommuneplanrammen.
 
Når plangrundlaget er på plads vil arealet være underlagt skærpede salgsvilkår i forhold til kommunens sædvanlige salgsvilkår for erhvervsarealer, idet byggeriet skal igangsættes tre måneder efter købet er endeligt i form af et godkendt plangrundlag og være færdigmeldt senest tre år efter. Vilkåret skal sikre, at der sker fremdrift i omdannelsen af centret.

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen