Byrådet er enige om næste års budget

Budgetaftalen viser et godt økonomisk udgangspunkt for den kommende budgetperiode, ikke mindst fordi alle områder i Sønderborg Kommune gennem de sidste år har gennemført vanskelige, men nødvendige, budgettilpasninger. Dermed er der i vid udstrækning opnået balance mellem de kommunale udgifter og indtægter, selv om Sønderborg Kommune stadig mærker et demografisk udgiftspres på ældreområdet og stadig presses af øgede udgifter på det specialiserede børne- og voksenområde.

Finansministeriet forventer en langt mere positiv økonomisk udvikling i de kommende år, for Danmark som helhed, og dermed også for Sønderborg Kommune. Aftaleparterne har taget udgangspunkt i disse mere positive forventninger for årene 2025-2027.

I dette års budgetaftale er der, med fortsat respekt for en stabil økonomi, blevet plads til, at ældreområdet samt børne-og skoleområdet kan tilføres et økonomisk løft, herunder mulighed for at tilbagerulle en del af de planlagte besparelser og imødegå demografisk udgiftsstigning. Endvidere styrkes det tekniske forvaltningsområde med henblik på at kunne følge med de mange og store planlægnings- og byggesager.
 
Med budgetaftalen er der også taget endelig stilling til tilpasning af skolestrukturen i Sønderborg by. Aftalen indebærer, at Ahlmannsskolen og Humlehøj-Skolen begge nedlægges og en ny – Midtbyskolen – etableres på den nuværende Humlehøj-Skoles adresse. Partierne er enige om at investere kræfter og penge i en god start for den nye Midtbyskole.
 
Derudover erklærer Byrådet de kommende 10 år for Skolernes årti. Der skal lægges penge og kræfter i, sammen med alle interessenter i og omkring folkeskolen, at videreudvikle Fremtidens skole i Sønderborg Kommune. Som en væsentlig del af kvalitetsarbejdet er byrådets partier enige om at investere ca. 50 mio. kr. årligt i skolerenoveringer. 

Der er samtidig enighed om at videreudvikle Sønderborg som en stærk og attraktiv uddannelsesby. Samlet set forventes det, at der vil være etableret mere end 1.000 nye studiepladser i 2030, og Byrådet vil i de kommende år have fokus på etablering af flere studieboliger i Sønderborg. Ligeledes fastholdes Byrådets vision for 2022-2025 med fokus på fyrtårnsprojekterne ProjectZero og Nordborg Resort samt gennemførelsen af ambitionerne for udviklingen af Augustenborg.
 
Investeringer i boliger til unge og ældre, modernisering af skolerne samt udvikling i vores centerbyer med udgangspunkt i de udarbejdede masterplaner, skal være med til at gøre kommunen attraktiv i forhold til at fastholde og tiltrække arbejdspladser og indbyggere til kommunen.
 
Skatteministeriet kom i august med et nyt og revideret skøn vedrørende grundskyld, der betyder, at Sønderborg Kommune vil have ekstraindtægter i 2024 på 54 mio. kr. Der er fortsat stor usikkerhed omkring ejendomsvurderingerne, hvorfor Byrådet i budgetaftalen fastholder en pulje på 37 mio. kr. til eventuel tilbagebetaling i forbindelse med ændrede grundskyldsniveauer.
 
Borgmester Erik Lauritzen:
 
– Det har været svært. Men jeg glæder mig over, at vi nåede i mål og fik strikket aftalen sammen, så alle partier kunne tilslutte sig. Takket være stram styring og markante effektiviseringer gennem de seneste år og en generelt forbedret samfundsøkonomi har vi i dette budget kunne tilføre betydelige beløb til de store velfærdsområder; børn-, ældre- og socialområdet. Det glæder mig, at en del af besparelserne fra i sommer nu kan opvejes, og vi foretager store investeringer på de områder. Og så er der også plads i budgettet til at videreføre den gode udvikling, som kommunen er midt i. 

Ellen Trane Nørby, Venstre:
 
– For Venstre har et løft af vores kernevelfærdsområder – ældre, børn og skole været vigtigt i årets budget. De mange nedskæringer på kerneområderne har efterladt behov for prioritering og vi glæder os over, at der er blevet råd til både et indføre små teams på ældreområdet og rulle nedskæringer retur. Også børne- og skoleområdet tilfører vi penge, både til skolerenoveringer, legepladser og til at løfte kvaliteten i fremtidens skole. Byggesagsgebyret afskaffes, turisme, handel, cykelstier/veje og bystrategier prioriteres og Sønderborg som uddannelsesby styrkes. Det er vigtige prioriteringer for at sikre, at vi bliver en attraktiv bosætningskommune. Men nej, det har ikke været let at komme i mål, for et flertal har trods økonomisk råderum, ønsket Ahlmannsskolen lukket, det har ikke været Venstres ønske, men vi er en del af en samlet budgetaftale, fordi den trods alt sikrer massive investeringer på skoleområdet, herunder en tiårsplan for renovering af alle skolerne i kommunen, og igangsætter tiltrængte renoveringer af Gråsten Skole og Nordals-Skolen. 

Stephan Kleinschmidt, Slesvigsk Parti:
 
– En bred budgetaftale viser, at byrådet er ambitiøs og står bag en effektiv og veldrevet kommune. Det et er den retning, vi fastholder med budgetforliget. Det er lykkedes os at løfte blikket fra nødvendige kortsigtede besparelser til vigtige langsigtede investeringer – ikke mindst i kvaliteten og fysiske rammer på skoleområdet. Vi sikrer kernevelfærden for at give borgerne ordentlig velfærd og investerer i en grøn fremtid med attraktive uddannelsesmuligheder og studieboliger. Og så er der fortsat fokus på at mindre byer udvikler sig med baggrund k deres rolle, funktion og identitet. Det skaber en kommune i balance og er den vej, vi vil.  

Stefan Lydal, Dansk Folkeparti:
 
– Vi er kommet i mål med opgaven, og det er lykkedes at finde midler til kernevelfærden, især på skole- og ældreområdet. I Dansk Folkeparti er vi meget tilfredse med, at budgettet inden for Social-, Senior-, og Handicapområdet får tilført ekstra driftsmidler efter de vanskelige besparelser i år, som bl.a. muliggør, at vi kan fortsætte arbejdet med udrulning af Små Teams i hjemmeplejen. Og at der også bliver plads til investeringer i over 100 nye ældreboliger de kommende år. 

Bo Kleis Christensen, Nye Borgerlige:
 
– Nye Borgerlige kvitterer for lange men gode budgetforhandlinger til de andre partier. Vi er kommet i mål med et budgetforlig, hvor vi er begunstiget af en forventet bedre økonomi end sidste år. Der er dog fortsat fokus på at reducere de kommunale udgifter i lyste af de gennemførte analyser, og vi er tilfredse med målet om kommende reduktioner på blandt andet udbud og effektiviseringer generelt i driften. Og så glæder det mig, at vi blev enige om at hæve beløbet til vejbelægninger med 3 mio. kr. i 2024 samt enige om at afsætte penge til den manglende vej ind til Fiskerløkken ved Mommark, således trafikken til feriekolonierne ikke går gennem det eksisterende sommerhusområde. 

Asger Romme Andersen, Enhedslisten:
 
– Enhedslisten Sønderborg bakker op om budget 2024. Vi er især glade for, at det har været muligt at tilbagerulle besparelser og lave investeringer på børn & uddannelse- og ældreområdet. Derudover er det vigtigt, at der er fundet midler til at arbejde videre med fællesvarme-løsninger for de landsbyer, der ikke kan komme på fjernvarmenettet og en hjælpende hånd til de landsbyer, der gerne vil indgå i aftaler om Vedvarende Energi-projekter. Endelig er det vigtigt at vi med budgetaftalen, har kunnet sikre midler til at forbedre vores havmiljø og midler til udvikle naturprojekter ikke mindst i Naturpark Nordals og Saksenlund Naturprojekt. 

Preben Storm, Socialdemokratiet:
 
– Jeg er glad for, at det er et enigt byråd, der står bag budgetaftalen. Det gør også, at vi i fællesskab har kunne tilbagerulle nogle af besparelserne – især på ældre- og skoleområdet, som har været ramt en række besparelser. Det glæder mig også, at der er fundet plads til en række investeringer – både på skoler, på grøn omstilling, en fortsat udvikling af lokalområderne og en række projekter med etablering af ældrevenlige boliger. 

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top