Borgere og medarbejdere i Sønderborg Kommune er glade for faste teams i Hjemme- og Sygeplejen

Sønderborg Kommune arbejder i 2022 og 2023 med udvikling af ældreplejen i projektet ”Nye veje til mere nærvær og omsorg”. Oversat betyder det, at medarbejderne i Hjemme- og Sygeplejen samarbejder i mindre borgerteams.

Borgerteamene, som er tværfagligt sammensat, består af 12-15 faste medarbejdere, som i dagvagten har opgaver hos borgere i et mindre geografisk område. De faste teams skal også – ud over at sikre højere kontinuitet og faglighed hos borgerne – være med til at styrke samarbejdet mellem borgeren og medarbejderne.
 
Projektet har samtidig fokus på, hvordan teamene kan bruge data om borgernes oplevelser og ønsker. Nu er første data blevet præsenteret for Social-, Senior- og Handicapudvalget efter to spørgeskemaundersøgelser i første kvartal 2023. De to undersøgelser måler borgernes og medarbejdernes oplevelser med kvaliteten.
 
142 borgere har besvaret spørgeskemaet, der afdækker borgerens egen oplevelse af inddragelse og kontinuitet. Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen viser, at borgerne overordnet er tilfredse med kvaliteten i Hjemme- og Sygeplejen.
 
Det glæder Stefan Lydal, formand for Social-, Senior- og Handicapudvalget:
 
– Det glæder mig, at borgerne med faste teams i Hjemme- og Sygeplejen udtrykker, at de oplever bedre kvalitet og føler sig inddraget. Resultaterne fra første dataindsamling understøtter os i at faste teams giver bedre nærvær og omsorg for borgerne, når de primært møder det samme personale. Samtidig giver det en højere stabilitet og kontinuitet i plejen, siger han.
 
I projektet måles ligeledes medarbejdernes oplevelse af at arbejde i små teams. 224 medarbejdere har i spørgeskemaet besvaret ti spørgsmål med fokus på tværfagligt samarbejde i Borgerteamene samt medarbejdernes egen indflydelse på opgaveløsningen. Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen viser, at medarbejderne oplever det meningsfuldt at arbejde i små teams, og organisering i Borgerteams understøtter medarbejdernes tryghed og tillid til hinanden.
 
– Der er ligeledes et overvejende godt samarbejde mellem det enkelte teams tværfagligheder, og netop det tværfaglige samarbejde giver medarbejderne en oplevelse af at kunne løse opgaverne hos borgerne bedre end tidligere. Det er en stor styrke, fordi det øger arbejdsglæden hos medarbejdere i Hjemme- og Sygeplejen. Det er vigtigt i en tid, hvor vi gerne vil fastholde det gode personale, vi har, samt tiltrække nye medarbejdere, siger Preben Storm, næstformand for Social-, Senior- og Handicapudvalget.
 
Første måling af den borger- og medarbejderoplevede kvalitet anvendes som baselinemålinger og følges op af to yderligere målinger i løbet af 2023.

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top