Befolkningstallet stiger støt i Sønderborg Kommune

Syv måneder i træk, bortset fra maj 2022, er der flyttet flere indbyggere til Sønderborg Kommune, end der er flyttet fra kommunen. Det viser den seneste opgørelse over indbyggertallet i kommunen.
 
Fremgangen er på 471 flere indbyggere i år, så indbyggertallet i Sønderborg Kommune pr. 1. juli 2022 er på 74.130. Borgmester Erik Lauritzen glæder sig over, at befolkningstallet i Sønderborg Kommune siden december 2021 er steget stille og roligt.

– Vi har nu set en fremgang i befolkningstallet siden december 2021. Sønderborg Kommune har i mange år arbejdet på at gøre det attraktivt at flytte til Sønderborg Kommune. Der skal være attraktive boliger og byggegrunde i hele kommunen. Og jeg ser det stigende indbyggertal som et tegn på, at vi lykkes med vores strategier. Derudover har store events som Royal Run i september 2021 og Tour de France i Sønderborg sat fokus på vores fantastiske område, siger Erik Lauritzen.  

Sønderborg Kommune har som et led i at få flere tilflyttere til kommunen også arbejdet på at tiltrække flere uddannelser til Sønderborg. Syddansk Universitet åbner tre nye uddannelser i efteråret 2022, og Fredericia Maskinmesterskole åbner en afdeling i Sønderborg den 17. august 2022.
 
Udviklingen glæder også første viceborgmester Stephan Kleinschmidt.

– Befolkningsudviklingen går lige nu stille og roligt fremad. Men vi skal blive ved med at styrke uddannelses- og studiemiljøet i Sønderborg. Det skal være attraktivt for de unge at flytte hertil for at studere, og samtidig kan vi forhåbentlig holde på nogle af vores egne unge. Det giver også virksomhederne adgang til den kvalificerede arbejdskraft, de har brug for. I foråret holdt vi desuden en jobfestival, som blandt andet henvendte sig til tilflyttere, og kommunen har afviklet tre infodage for tyske tilflyttere. Det skal alt sammen være med til at gøre Sønderborg-området attraktivt, siger Stephan Kleinschmidt.    

Befolkningsopgørelsen tæller fødsler, dødsfald samt til- og fraflyttere. En positiv betydning for befolkningstallet har været de tyskere, der søger mod Sønderborg Kommune. 235 borgere med tysk statsborgerskab flyttede til Sønderborg Kommune i første halvår af 2022.
 
Dertil kommer 308 ukrainere, hvoraf langt de fleste er registreret i april, maj og juni.  
 
I 2020 og 2021 var der i størstedelen af årets måneder et fald i befolkningstallet. I december 2021 var der et plus på 25 personer. I januar 2022 var der et plus på 37 personer, i februar et plus på 33, marts på 6, april 57, juni 288 og juli 53. Maj 2022 faldt befolkningstallet med 3.   

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top