Bedre rammer for kommunens plejefamilier

Bedre rammer for kommunens plejefamilier

En ny model for honorering af Sønderborg Kommunes plejefamilier er et vigtigt led i kommunens arbejde med at skabe de bedste betingelser for både børn og familier. Gennemsnitsmodellen sendes i høring den 9. oktober.

Større økonomisk sikkerhed og meget mere ro til at fokusere på barnets positive udvikling, er noget af det kommunens nuværende og kommende plejefamilier kan se frem til allerede fra starten af 2021. Fire plejefamilier har været involveret i processen med at udforme en lokal udgave af den model, der kaldes ’gennemsnitsmodellen’. Den fremtidige honorering af kommunens plejefamilier er på Børne- og Uddannelsesudvalgets dagsorden den 7. oktober, og det forventes, at modellen derefter sendes i høring.
 
– At indføre gennemsnitsmodellen er et led i en større proces for at skabe bedre rammer for plejefamilierne. Flere kommuner bruger modellen, og her er erfaringen, at den bidrager positivt til samarbejdet mellem kommunen og plejefamilien. De kommuner, der er gået over til den nye model, oplever, at den er udgiftsneutral, og det forventer vi også, at den bliver hos os. Det er altså ikke en spareøvelse, men en øvelse, der udspringer af et reelt ønske om at skabe klare linjer og bedre forhold. Jeg mener det er rettidig omhu, også i forhold til muligheden for at rekruttere nye plejefamilier, og dem har vi brug for, siger formand for Børne- og Uddannelsesudvalget Claus Klaris.
 
– Økonomisk skaber gennemsnitsmodellen en større sikkerhed i familiens budget. Alene det, at man ikke hele tiden skal være bekymret for at blive sat ned i honorar, skulle gerne give plejeforældrene en større ro til at fokusere på barnets positive udvikling. Derudover har det ligget os meget på sinde, at de nuværende plejefamilier skulle inddrages mest muligt i processen med at tilpasse modellen lokalt. Det er de blevet, og resultatet er et godt udkast, som vi forholder os til på næste møde i udvalget, siger næstformand i Børne- og Uddannelsesudvalget Jesper Smaling.
 
Involverende proces
Den lokale udformning af gennemsnitsmodellen, er sket i en involverende proces, hvor forvaltningen har spillet bold op ad fire af kommunens nuværende plejefamilier. Modellen er allerede taget i brug i en del andre kommuner, hvor man ligeledes har hentet erfaringer fra.
 
Fakta:

  • På nuværende tidspunkt bruger Sønderborg Kommune den klassiske honoreringsmodel, som er kendetegnet ved, at der hvert 2. år genvurderes vederlagstrin. Dvs. at plejefamilien risikere at gå ned i indkomst, hvis barnet udvikler sig positivt, og plejeopgaven derfor bliver mindre.
  • Gennemsnitsmodellen har fået sit navn, fordi kommunen fastlægger plejefamiliens honorar en gang for alle ud fra en vurdering af, hvor stor plejeopgaven gennemsnitligt forventes at være i løbet af de år, barnet skal være i familien.
  • Efter KL’s opfattelse kan gennemsnitsmodellen medvirke til at fastholde gamle og rekruttere nye, kompetente plejefamilier.
  • 10 til 15 kommuner benytter helt eller delvist gennemsnitsmodellen i dag. De kommuner, der er gået over til den nye model, vurderer at den er udgiftsneutral.
  • Sønderborg Kommune forventer at overgå til gennemsnitsmodellen som ny honoreringsmodel per 1. januar 2021.
  • Alle nye plejekontrakter vil efter d. 1. januar 2021 honoreres efter gennemsnitsmodellen, mens de allerede eksisterende plejekontrakter vil overgå til den nye honoreringsmodel løbende frem til 1. juni 2021.

Kontaktinformation:

Formand for Børne- og Uddannelsesudvalget Claus Klaris, mobil 27 90 02 16
Næstformand for Børne- og Uddannelsesudvalget Jesper Smaling, mobil 27 90 02 03

Sønderborg Kommune
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top