Beboere på plejecentre, Center for Kortidspladser og i centernære ældreboliger kan snart få besøg.

Siden marts måned har beboere på plejecentre, Center for Kortidspladser og i centernære ældreboliger måttet undvære besøg af deres kære på grund af besøgsforbuddet i forbindelse med COVID-19. Men nu åbnes der igen for besøgsmulighederne på baggrund af Sundhedsstyrelsens seneste udmeldinger om, at beboerne godt kan få besøg af pårørende på udearealer, hvis der kan sikres sundhedsmæssige forsvarlige forhold.

Social- og Seniorudvalget har derfor besluttet, at der genåbnes for besøg på udearealer, som fx besøg på beboeres egen terrasse, i besøgstelt eller pavillon.

Der vil også efter en faglig vurdering i samarbejde mellem borger, pårørende og personale kunne blive mulighed for gåture for borgere på Center for korttidspladser og i centernære ældreboliger.

Hver beboer kan samlet set få 2 besøg pr uge enten som besøg på terrasse i besøgstelt/pavillon eller gåtur, indtil der ligger yderligere retningslinjer fra myndighederne vedr. genåbning af besøg.

Social- og Seniorudvalget er utroligt glad for, at vi nu har mulighed for at åbne for besøg til beboere på plejecentre, Center for Kortidspladser og i centernære ældreboliger, også selvom det i første omgang kommer til at foregå på udearealer. Et lille besøg og en god snak betyder så meget, nok især her under corona-krisen, hvor vi skal holde humøret oppe på hinanden.

Ældrerådet har været involveret i drøftelsen af besøg på udearealer.

  • Mange pårørende har under corona-situationen været bekymrede for deres familiemedlemmer på plejecentre, Center for Kortidspladser eller i de centernære ældreboliger. Nu kan de beboere, der er raske nok til at modtage besøg på udearealerne, mødes med deres familie og venner. Og jeg håber, vi snart når dertil, hvor det også bliver forsvarligt at åbne for besøg indenfor, siger Karin Dalager, formand for Ældrerådet.
     
  • Det betyder meget at kunne få besøg af sine pårørende, især når man tilhører en særlig sårbar gruppe af mennesker, der har behov for støtte og opmuntring i hverdagen, både beboere, familie og venner glæder sig til at gense hinanden, fortsætter hun.

Det har været vigtigt for Sønderborg Kommunes social- og seniorområde at fastholde normal drift og serviceniveau så længe som muligt, da perioden med corona forventes at være langvarig. Fastholdelse af normal drift/serviceniveau er indtil videre lykkedes

Find genåbningsplanen her.
 

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top