Bæredygtig have åbner for alle i Center for Verdensmål

En tilgroet landbohave ved Løkkegård på Kær Vestermark er over det sidste års tid blevet forvandlet, så den nu er på vej til at blive en bæredygtig have, en såkaldt permahave. Haven er en blanding af gamle og nyplantede æbletræer fra Als og Sundeved samt nye planter og nyanlagte bede og stier. Den ene indgang til haven kommer til at foregå via en tunnel af hasseltræer, som skal vokse til og senere flettes sammen i 2,5-3 meters højde. Den anden indgang er via Løkkegaards P-plads. 

– Det glæder mig, at næste del af Center for Verdensmål nu åbner for offentligheden. Haven bevarer vores fortid i form af gamle æbletræer fra Sønderborg-området. Men den peger også ind i fremtiden med dens fokus på bæredygtighed. Og det er netop det, som Center for Verdensmål over en årrække skal udvikle sig til at skal være. Et center, hvor brugerne og gæsterne får læring og oplevelser om bæredygtighed og FN’s 17 Verdensmål, siger Tom Hartvig Nielsen, der er formand for udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter.  

Haven ved Løkkegård er indgangen til Center for Verdensmål på Kær Vestermark. Løkkegård vil med tiden blive den centrale del af formidlingen om verdensmålene. Derudover ligger der gården Frydendal, hvor Naturvejlederne Sønderborg har deres base, samt Møllestedgård, hvor det beskyttede værksted SAABU for nylig er flyttet ind, og længst ude mod kysten ved Skivedepotet ligger Det Marine Center, et område til formidling af livet i havet.
 
Haven er etableret af Sønderborg Kommune med kommunale midler og tilskud fra LAG Sønderborg-Aabenraa. Det er frivillige i foreningen Permakultur Syd, som passer haven og står for arrangementer, events, undervisning og rundvisninger i haven. Haven drives efter principperne i en permahave, som er en bæredygtig jordbrugsmetode, der binder co2 og fremmer biodiversitet. På den måde støtter haven FN’s verdensmål om en bæredygtig fremtid.
 
Midt i haven er der et åbent rum med borde og bænke omkranset af hegn, som bruges til kurser og workshops om principperne i permakultur.  

– Haven er åben for alle året rundt, og man er velkommen til for eksempel at plukke et enkelt æble for at smage. Vores formål er at udbrede viden om permahaver og give folk inspiration til deres egne haver. Det er en have med flerårige afgrøder, hvor alt jorden udnyttes. Det giver mere biodiversitet og mindre havearbejde, siger Rima Gaisyte, der er formand for Permakultur Syd.  

Haven er designet af en af de førende landskabsarkitekter inden for planlægning af bæredygtige haver, irske Mary Reynolds. Kendetegnet ved haven er, at stierne slynger sig gennem haven, så man kan komme tæt på planterne uden at træde i bedene. Stierne er foreløbig anlagt med stabilgrus, men vil senere få en finere grusbelægning ovenpå.

Det er tanken, at der skal holdes halvårlige arrangementer på stedet, mens haven udvikler sig fra det nuværende lidt nøgne look til en frodig grøn plet, hvor man kan få pulsen ned og samtidig få viden om spiselige planter. Et tidligere hønsehus er blevet renoveret, og her kan man via plancher få information om haven. Plancherne er støttet af interregprojektet Tour-Bo.
 

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top