Arkitektur i kommunen skal blivefælleseje med ny politik

Arkitektur i kommunen skal blive fælleseje med ny politik

Et arkitektonisk ambitionsniveau for kulturarv og arkitektur i Sønderborg Kommune skal defineres med en ny politik. Formålet er at skabe et fælles afsæt for, hvordan der skal arbejdes med bl.a. ny bebyggelse, omdannelse af by, bevaring af kulturarvsværdier og landsbyer. Derfor har Teknik- og Miljøudvalget behandlet og godkendt et kommissorium til politikken.

Beslutningen om, at kommunen skal have en Arkitektur- og Bevaringspolitik, blev taget af flertalsgruppen i forbindelse med konstitueringen i 2018. Målet er, at kommunens historie og arkitektur skal prioriteres og også blive mere kendt blandt borgerne. Nu er et kommissorium – et oplæg – til politikken formuleret og godkendt af Teknik- og Miljøudvalget. Den kommende politik skal følges op af en handleplan, som revideres hvert fjerde år.
 
– Kommissoriet er udtryk for, at vi med politikken som redskab vil arbejde med en samlet og ensartet tilgang til nybyggeri og eksisterende, bevaringsværdigt byggeri – en rød tråd, kan man sige. Og så er det også udtryk for et stærkt ønske fra os om, at vi gerne vil øge borgernes interesse i og involvering i udviklingsprojekter sådan som det allerede sker i forhold til fx den historiske bymidte i Augustenborg og Sundgade i Sønderborg. Politikken bliver et redskab, som på én og samme tid skaber sammenhæng mellem by og land og styrker såvel bosætning som turisme og erhvervsliv, siger Teknik- og Miljøudvalgets formand, Aase Nyegaard.
 
– Vi ser en Arkitektur- og Bevaringspolitik som en vigtig del af en værktøjskasse, som vi kan åbne og bruge, når vi ønsker bred involvering i større projekter, men også når vi skal forholde os til enkeltstående ansøgninger. Der kan nemt gå ”sag til sag”-holdninger i de enkelte afgørelser, fordi der altid er forhold, som er forskellige fra sag til sag, fra bygning til bygning. Vi har brug for en politik, som ser helheden og skitserer en tydelig, generel holdning til arkitektur og bevaring, siger næstformand i udvalget, Stefan Lydal.
 
Kommunen har allerede tiltag, der skaber værdi inden for temaet – såsom Bygningsforbedringsudvalget, Arkitekturens Dag og uddelingen af priser for smuk bygningskultur. De skal favnes i politikken.
Succeskriteriet for politikken skal være, at den skal være synlig og nå bredt ud til både lokale og besøgende, så det er tydeligt, at arkitektur er en del af kommunens identitet.

Kontaktinformation:

Aase Nyegaard, mobil 27 90 02 18
Stefan Lydal, mobil 27 90 37 18
Sille Marcussen Dall, mobil 27 90 54 59

Sønderborg Kommune
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen