Arbejdet med Fremtidens Skole går i gang

Med budgetaftalen 2024-2027 besluttede Byrådet, at de næste 10 år skal være skolernes årti, Fremtidens Skole. Børne- og Uddannelsesudvalget har godkendt dagsorden for det første arbejdsgruppemøde i den rådgivende arbejdsgruppe for Fremtidens Skole.
 
– Med det første arbejdsgruppemøde sætter vi gang i et langsigtet samarbejde om Fremtidens Skole. Da det her er et meget stort løft af skoleområdet for det næste årti, så vil mange forskellige parter være involveret i arbejdsgruppen. Derfor er det afgørende, at arbejdsgruppen på det første arbejdsgruppemøde får forventningsafstemt rollefordelingen internt og i forhold til Børne- og Uddannelsesudvalget og temagrupper, fortæller Jesper Smaling, formand for Børne- og Uddannelsesudvalget. 

Grundlaget for arbejdet er Kommissorium for Skolernes Årti – Fremtidens Skole, der er godkendt i Børne- og Uddannelsesudvalget. Kommissoriet indeholder blandt andet beskrivelser af roller og ansvar, samt organisering af projektet.
 
– Vi kigger ind i 10 år med store og massive investeringer for Sønderborgs kommunale folkeskoler, og det kræver, at rammerne er på plads. Derfor har Børne- og Uddannelsesudvalget godkendt kommissoriet samt at arbejdet skal ske i etaper. Temaerne for Fremtidens Skole i 2024 handler primært om skoledistrikter og renovering af bygninger, siger Jesper Larsen, der er næstformand for Børne- og Uddannelsesudvalget. 

Arbejdsgruppen består af:
• Jesper Smaling. Børne- og Uddannelsesudvalget (Formand)
• Jesper Larsen, Børne- og Uddannelsesudvalget (Næstformand)
• Jimmy Simonsen, Børne- og Uddannelsesudvalget
• Asger Romme Andersen, Børne- og Uddannelsesudvalget
• Medlemmer fra andre politiske partier – udpeget af disse. (dvs. Slesvigsk Parti, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti).
• Direktør for Børn, Uddannelse og Sundhed
• Skole- og Uddannelseschefen
• Leder af Vidensby Sønderborg
• To repræsentanter for skolelederne
• 2-3 repræsentanter for medarbejderne – udpeget af CMU
• To repræsentanter for skolebestyrelserne – udpeget af skolebestyrelsesformænd på FRO møde
• Formand og næstformand for Fælles Elevråd
 
Ultimo juni 2024 holdes det første møde i den rådgivende arbejdsgruppe for Fremtidens Skole.

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top