Anlæg af Nybølnor-stien bliver genoptaget

Anlæg af Nybølnor-stien bliver genoptaget

Anlæg af Nybølnor-stien bliver genoptaget

Sønderborg Kommune benytter chancen nu, hvor regeringen har udvidet sin lånepulje til kommunerne, til at genoptage etableringen af en natursti mellem Nybøl og Gråsten. Det sker på foranledning af Adsbøl Borgerforening, og første etape ventes sat i gang allerede i år.

KommuneNyheder - Anlæg af Nybølnor-stien bliver genoptaget
Når stien mellem Nybøl Vestermark og Stjerneskoven i Gråsten er færdig, vil det betyde, at man kan vandre hele vejen rundt om Nybøl Nor. Det betyder samtidig, at vandrere på Gendarmstien kan vælge en alternativ afstikker til Gråsten via fx Fiskbæk Naturskole og Den Kgl. Køkkenhave.
 
– Som borgerforeningen ganske rigtigt gør opmærksom på, bliver Nybølnor-stien en fin vandreoplevelse tæt på kyst, skov, bæk og enge, og den er ikke på samme måde som andre kystnære stier i risiko for at blive ødelagt af storm og højvande. Stien bliver et fint supplement til de mange andre stier, vi har, og et godt tilbud til både turister og borgerne i hele området rundt om Nybøl Nor, siger formand for Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer (LNF), Charlotte Riis Engelbrecht.
Stiprojektet er udarbejdet af Stigruppen i Sønderborg Kommune og anbefalet af LNF-udvalget, mens det er Byrådet, der har godkendt økonomien i projektet.
 
Der arbejdes med en linjeføring som den oprindeligt planlagte, der ligger tæt på landevejen mellem Nybøl og Adsbøl, indtil den kort før byskiltet til Adsbøl skråner ned mod Nybøl Nor. I anden etape indebærer etableringen, at der bygges en ny bro over Fiskbæk umiddelbart efter Østerbakken. Resten af anden etape er planlagt som en kystnær sti, som efter Gråsten Teglværk rammer den allerede eksisterende sti i Stjerneskoven.
 
FAKTA

  • Nybølnor-stien på strækningen mellem Nybøl og Adsbøl var forhandlet på plads i form af frivillige aftaler med lodsejerne allerede i 2016, ligesom landsbylaugene i både Nybøl og Adsbøl havde godkendt den. Projektet blev imidlertid stoppet på baggrund af ønsker om en mere kystnær linjeføring og derfor ikke prioriteret i budgetforhandlingerne.
  • Første etape (fra Nybøl Vestermark til Adsbøl) til ca. 500.000 kr. søges finansieret af de ekstra lånemidler fra regeringen i år.
  • Anden etape (fra Adsbøl til Stjerneskoven i Gråsten) til ca. 1,4 mio. kr. søges indarbejdet i budgettet for 2021-2024.

https://mcusercontent.com/5f3762aadd5d312003cf9cc61/files/2728e3a5-3c00-45ba-800a-22b535948315/Nybølnor_stien_etape_1_og_2.pdf
Kortet viser, hvor Nybølnor-stien placeres. Første etape ventes anlagt i år, mens anden etape fra Adsbøl til Gråsten tages med i budgetforhandlingerne for overslagsårene 2021-2024.
 
https://mcusercontent.com/5f3762aadd5d312003cf9cc61/images/2cb5e392-3f44-4e5f-b707-facdeddee3ed.jpg 

Kontaktinformation:

Formand for Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer, Charlotte Riis Engelbrecht, tlf. 27 90 02 14, mail: cre@sonderborg.dk
Medlem af Stigruppen i Sønderborg Kommune, Inge Olsen, tlf. 27 90 51 96, mail: iols@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen