50 midlertidige studieboliger opføres i Sønderborg

Antallet af studerende i Sønderborg er steget. Ikke mindst fordi Syddansk Universitet (SDU) har optaget mange, flere studerende end der har været meldt ud og planlagt med. Det skyldes blandt andet stor søgning til den nye uddannelse i Software Engineering.
 
Det ekstraordinære store optag af studerende på uddannelser i Sønderborg betyder, at StudieBolig Syd, der tildeler kollegier- og ungdomsboliger i Sønderborg Kommune, har behov for ekstra studieboliger.
 
Derfor ønsker StudieBolig Syd i første omgang at opføre 50 midlertidige boliger, der kan skaleres op til 150 ekstra ungdomsboliger, hvis behovet opstår. I forvejen arbejdes der i Sønderborg Kommune sammen om at etablere yderligere 400 nye permanente studieboliger inden 2027, heraf arbejdes der med de første 200 på den tidligere DSB-grund ved Mejeriet i Sønderborg.
 
StudieBolig Syd samarbejder med Sønderborg Kommune og eksterne aktører om at etablere de 50 midlertidige studieboliger. I den forbindelse har StudieBolig Syd spurgt Sønderborg Kommune om støtte til etableringsomkostningerne til boligerne på 2,7 mio. kr.
 
– I Sønderborg Kommune har vi gennem længere tid samarbejdet med StudieBolig Syd om at finde midlertidige studieboliger, blandt andet i samarbejde med boligforeningerne, som har betydet midlertidig indkvartering for nogle studerende i Nørager. Andre har fået tildelt et værelse på EUC Syds skolehjem.  Men det er langt fra nok for at løse det akutte og positive problem, og derfor har Økonomiudvalget sagt ja til at finansiere etableringsomkostningerne, siger Erik Lauritzen, borgmester i Sønderborg Kommune.

Sønderborg Kommunes støtte til etablering af studieboligerne er betinget af, at eksterne aktører støtter projektet med bidrag til driften. StudieBolig Syd er i dialog med eksterne aktører omkring støtte til driften af de midlertidige studieboliger i en periode.
 
Etableringsomkostningerne dækker klargøring af grunden, etablering og installation af forsyningsledninger, belægning og videoovervågning samt transport, levering og opstilling af boliger. Kommunen har hjemmel til at yde bidrag til etablering af midlertidige studieboliger, jf. almenboliglovens § 142c.
 
StudieBolig Syd opfører de midlertidige boliger som modulbyggerier.
 
– Det er et rigtig godt, midlertidigt tilbud til de studerende, fordi det er nye og gode boliger, der ligger centralt i Sønderborg og ved siden af et eksisterende kollegie, hvor de nye beboere kan gøre brug af kollegiets fællesfaciliteter som f.eks. vaskeri, cykelopbevaring, festlokaler m.m. Og så vil det afhjælpe en stor del af boligproblematikken for de studerende i den nærmeste fremtid.  Med lidt held kan vi udsende boligtilbud – på disse boliger – snart, og de resterende på ventelisten forventer vi kan finde en bolig ved private udlejere, boligforeninger mv, siger Niels Møller, der er direktør for StudieBolig Syd.

StudieBolig Syd arbejder efter indflytning hhv. den 15. september og den 1. oktober 2023, og boligerne forventes anvendt i 2-3 år. 
 

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top