45 foreninger får 1,2 mio. kr. til socialt- og sundhedsfremmende arbejde

Sønderborg Kommune uddeler i to årlige runder tilskud til støtte af frivilligt socialt og sundhedsfremmende arbejde efter servicelovens §18-tilskud. Tilskud kan søges af frivillige sociale foreninger og organisationer, og tilskuddet er målrettet foreningers arbejde med at støtte mennesker, der har det svært.
 
60 foreninger har søgt om tilskud fra puljen i første runde 2023, og Sundhedsudvalget har valgt at støtte 45 foreninger med et samlet beløb på 1,244 mio. kr.
 
– Jeg er meget tilfreds med, at vi har mulighed for at støtte så mange foreninger. Det er helt fantastisk, hvad der bliver gjort på frivillig basis, og hver eneste krone, vi kan sende i deres retning, er fuldt fortjent. De frivilliges indsats gør en enorm forskel i vores samfund og særligt i forhold til de borgere, der har brug for hjælp til sundhed og trivsel eller i det hele taget støtte til at klare hverdagen. Og når det så samtidig hjælper en masse mennesker i Sønderborg Kommune, så er det en god investering, siger Didde Lauritzen, formand for Sundhedsudvalget. 

Kriterierne for ansøgning om §18-tilskud er blevet skærpet i forbindelse med Sønderborg Kommunes revidering af vejledningen til ansøgning om §18-tilskud. Det har den konsekvens, at flere foreninger end tidligere får afslag på deres ansøgning, idet de ikke lever op til ansøgningskriterierne. Denne gang drejer det sig om 15 foreninger.
 
– Vi har et enormt stort fokus på samarbejdet med frivillige foreninger, fordi vi vil skabe bedre rammer for det gode liv for borgerne. Det gør vi her med støtte til 45 foreninger. Desværre er der også en række foreninger, vi må sige nej til denne gang. Det skyldes, at vi har ændret vores ansøgningskriterier, så flere foreninger generelt får mulighed for at få tilskud. For de frivillige foreninger fortjener den støtte, vi har mulighed for at give dem, siger Bo Kleis Christensen, næstformand i Sundhedsudvalget. 

Årsager til afslag kan være, at foreningerne ikke lokalt er forankret i Sønderborg Kommune, har tilbud, der på anden vis er økonomisk støttet af kommunen eller kan gennemføre aktiviteten uden tilskud fra Sønderborg Kommune.
 
Der resterer 1 mio. kr. til anden ansøgningsrunde §18-tilskud 2023.
 
Se hvilke 45 foreninger, der får tilskud her

Fakta:
Frivillighedspolitikkens lovgrundlag er servicelovens §18, hvor det blandt andet fremgår, at kommunen er forpligtiget til årligt at afsætte midler til støtte af frivilligt socialt arbejde.
§18-tilskud til støtte af frivilligt socialt og sundhedsfremmende arbejde understøtter Byrådets vision 2022 – 2025 i forhold til fokusområdet ”Et godt liv”. Ligeledes understøttes frivillighedspolitikken ”Fællesskaber er noget vi skaber sammen” 2020 – 2023 og sundhedspolitikken ”Mod på mere sundhed” 2019 – 2022.
Ansøgningskriterierne §18-tilskud til støtte af frivilligt socialt og sundhedsfremmende arbejde er nærmere beskrevet i Sønderborg Kommunes vejledning, som er gældende fra den 1. august 2022.

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top