Vandmiljø: Tilladelse til udledning af regnvand til Linå Grøft

Klager kan indsendes via klageportalen senest d. 7. maj 2021.

Beskrivelse af sagen

Silkeborg Kommune meddeler hermed tilladelse til udledning af renset regnvand via forsinkelsesbassin til Linå Grøft og Linå. Med denne tilladelse annulleres evt. tidligere tilladelser.

Kontaktoplysninger

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til afgørelsen kan du kontakte Anders Hansen på tlf. 8970 1508 eller på e-mail anha@silkeborg.dk.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via klageportalen, som du finder på www.borger.dk eller www.virk.dk.

Klagen skal være modtaget i Klageportalen senest den 7. maj 2021.

Download afgørelsen

Udledningstilladelse, Linå Grøft (pdf)

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen