Vandmiljø: Tilladelse til udledning af regnvand til Falkenkær Bæk

Eventuelle klager kan indsendes via klageportalen senest d. 17. maj 2021.

Beskrivelse af sagen

Silkeborg Kommune meddeler hermed tilladelse til udledning af regnvand til Falkenkær Bæk fra byggemodning, lokalplanområde 2.45 i Gjern.

Kontaktoplysninger

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til afgørelsen kan du kontakte Anders Hansen på tlf. 8970 1508 eller på e-mail anha@silkeborg.dk.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via klageportalen, som du finder på www.borger.dk eller www.virk.dk.

Klagen skal være modtaget i Klageportalen senest den 17. maj 2021.

Download afgørelsen

Udledningstilladelse GJ4044U, Falkenkær Bæk (pdf)

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top