Vandmiljø: Tilladelse til udledning af regnvand og overløbsvand til Grundel Bæk

Klager skal indsendes via klageportalen senest d. 2. januar 2020

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med nedlæggelse af Demstrup renseanlæg ansøges om revideret udledningstilladelse, idet at eksisterende regnvandsudløb og overløb fra fælleskloakken reduceres. Eksisterende bassin ved Demstrup renseanlæg anvendes som sparebassin. Derudover etableres et rørbassin. Til sammen bidrager bassinerne til en væsentlig reduktion i aflastning fra fælleskloakken. Der etableres også et vådt regnvandsbassin til forsinkelse og rensning af eksisterende regnvandsudløb.

Kontaktoplysninger

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til afgørelsen kan du kontakte Stine Bruun Bundesen på tlf. 8970 2092 eller på email sbb@silkeborg.dk.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via klageportalen, som du finder på www.borger.dk eller www.virk.dk.

Klagen skal være modtaget i Klageportalen senest den 2. januar 2020.

Download afgørelsen

Tilladelse til udledning af regnvand og overløbsvand til Grundel Bæk (pdf)

Billag til afgørelsen (pdf)

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top