Fire reviderede vandløbsregulativer kræver ikke miljøvurdering

Vandmiljø: Tilladelse til udledning af regnvand fra nyt boligområde ved Herningvej 100

Klager skal indsendes via klageportalen senest d. 6. august 2020

Beskrivelse af sagen

Tilladelsen omhandler privat udledning af regnvand fra nyt boligområde ved Herningvej 100. Regnvandet renses og forsinkes via regnbede og filterjord inden det udledes via privat udløb til Sandemandsbækken.

Kontaktoplysninger

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til afgørelsen kan du kontakte Stine Bruun Bundesen på tlf. 8970 2092 eller på e-mail sbb@silkeborg.dk.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via klageportalen, som du finder på www.borger.dk eller www.virk.dk.

Klagen skal være modtaget i Klageportalen senest den 6. august 2020.

Download afgørelsen

Download udledningstilladelse (pdf)

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen