Vandmiljø: Tilladelse til nedsivning af regnvand i Vestergade/Søndergade, Silkeborg.

Klager skal indsendes via klageportalen senest d. 21. oktober 2020

Beskrivelse af sagen

Silkeborg Kommune har meddelt tilladelse til nedsivning af regnvand i infiltrationsbrønde på Vestergade og Søndergade, 8600 Silkeborg.

Kontaktoplysninger

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til afgørelsen kan du kontakte Anders Hansen på tlf. 8970 1508 eller på e-mail anha@silkeborg.dk.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via klageportalen, som du finder på www.borger.dk eller www.virk.dk.

Klagen skal være modtaget i Klageportalen senest den 21. oktober 2020.

Download afgørelsen

Tilladelse til nedsivning af regnvand fra Vestergade og Søndergade, Silkeborg (pdf)

 

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top