Vandmiljø: Tilladelse til nedsivning af regnvand i faskine, Marienlundsvej, Silkeborg

Klager skal indsendes via klageportalen senest d. 7. december 2020.

Beskrivelse af sagen

Silkeborg Kommune har meddelt tilladelse til nedsivning af regnvand i faskine på Marienlundsvej, 8600 Silkeborg. Faskinen modtager vand fra to bassiner, og bidrager til at nedsætte udledning af fosfor til Lyngsø.

Kontaktoplysninger

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til afgørelsen kan du kontakte Anders Hansen på tlf. 8970 1508 eller på e-mail anha@silkeborg.dk.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via klageportalen, som du finder på www.borger.dk eller www.virk.dk.

Klagen skal være modtaget i Klageportalen senest den 7. december 2020.

Download afgørelsen

Tilladelse til nedsivning af regnvand, Marienlundsvej, Silkeborg (pdf)

 

 

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top