Vandmiljø: Tilladelse til nedsivning af regnvand fra byggemodning ved Funder

Eventuelle klager skal indsendes via klageportalen senest d. 12. maj 2021

Beskrivelse af sagen

Silkeborg Kommune meddeler hermed tilladelse til nedsivning af regnvand fra erhvervsbyggemodning i lokalplanområde 14-012 i Funder.

Kontaktoplysninger

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til afgørelsen kan du kontakte Anders Hansen på tlf. 8970 1508 eller på e-mail anders.hansen@silkeborg.dk.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via klageportalen, som du finder på www.borger.dk eller www.virk.dk.

Klagen skal være modtaget i Klageportalen senest den 12. maj 2021.

Download tilladelse til nedsivning af regnvand i Funder (pdf)

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top