Fire reviderede vandløbsregulativer kræver ikke miljøvurdering

Vandmiljø: Tilladelse til nedsivning af drænvand fra Kunstgræsbane i Levring

Klager skal indsendes via klageportalen senest d. 26. juni 2020

Beskrivelse af sagen

Tilladelsen omhandler nedsivning af bortdrænet overfladevand fra en ny kunstgræsbane på Levring Efterskole. Drænvandet nedsives i et regnbed på skolens areal. 

Kontaktoplysninger

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til afgørelsen kan du kontakte Stine Bruun Bundesen på tlf. 8970 2092 eller på email sbb@silkeborg.dk.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via klageportalen, som du finder på www.borger.dk eller www.virk.dk.

Klagen skal være modtaget i Klageportalen senest den 26. juni 2020.

Download afgørelsen

Tilladelse til nedsivning af bortdrænet overfladevand fra kunstgræsband (pdf)

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen