Fire reviderede vandløbsregulativer kræver ikke miljøvurdering

Vandmiljø: Tilladelse til at udføre vandløbsrestaurering i Sminge Møllebæk

Klager skal indsendes via klageportalen senest d. 4. august 2020

Beskrivelse af sagen

Tilladelsen omfatter restaurering af Sminge Møllebæk nedenfor det tidligere dambrugsområde og frem til udløbet i Gjern Å. Der udlægges gydebanker, udføres genslyngning og etableres et nyt vandløbstrace udenom to spærringer i form af tilgroede vandhuller. Projektet er omfattet af indsatsprogrammet i den statslige vandområdeplan for Jylland og Fyn, og det finansieres af staten med midler fra EU og Miljø- og Fødevareministeriet.

Kontaktoplysninger

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til afgørelsen kan du kontakte Martin Andersen på tlf. 8970 2081 eller på e-mail maan@silkeborg.dk.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via klageportalen, som du finder på www.borger.dk eller www.virk.dk.

Klagen skal være modtaget i Klageportalen senest den 4. august 2020

Download afgørelsen

Tilladelse til restaurering af Sminge Møllebæk (pdf)

 

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen