Vandmiljø: Ikke VVM-pligt for etablering af nyt regnvandsudløb i tilløb til Voel Bæk

Silkeborg Kommune har afgjort at et ansøgt projekt om at etablere et nyt udløb fra regnvandskloak i et sydligt tilløb til Voel Bæk ved Voel by, samt omlægning af et eksisterende dræn, ikke er VVM-pligtigt. Du kan klage over afgørelsen. Klagefristen udløber 27. september 2023. Klagevejledning kan ses i afgørelsen.

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top