Stor tilfredshed med fasttilknyttede læger på plejecentre

Fasttilknyttede læger på Silkeborg Kommunes plejecentre sikrer, at plejepersonalet hurtigere spotter symptomer, som kan resultere i indlæggelser.

Ordningen har kørt et år, og både læger og plejepersonale hilser den nye praksis velkommen.  

– Målet med fasttilknyttede læger på plejecentrene er, at forbedre den sundhedsfaglige behandling af borgerne og at mindske antallet af forebyggelige indlæggelser. Det vil sige undgå indlæggelser på baggrund af diagnoser, som vi har gode muligheder for at opspore og behandle på plejecenteret, hvis de opdages i tide; fx lungebetændelse, blærebetændelse eller forstoppelse. Ordningen har været med til at understøtte plejepersonalet, så de bliver stærkere i at kende og reagere på symptomer på begyndende sygdom og bedre til at iværksætte forebyggende indsatser, forklarer Kirsten Christensen, medlem af Kommunalt Lægelige Udvalg og fasttilknyttet læge på Marienlund.

Den fasttilknyttede læge har to opgaver på plejecenteret: Generel sundhedsfaglig rådgivning af personalet og praktiserende læge for borgerne, der har valgt det. 

– Min oplevelse er, at både lokalledere og sygeplejerskerne føler, at ordningen er en fantastisk gevinst for plejecentrene. Dialogen med lægen gør os i stand til at tage flere sygdomme i opløbet. På den måde yder vi en bedre behandling af den enkelte borger, som også føler sig tryg ved at møde en læge, de kender i forvejen, siger Vibeke Trærup lokalleder på Karolinelundscentret. 

Lægernes rådgivning har blandt andet handlet om medicinhåndtering, den gode telefonkonsultation, elektronisk kommunikation samt observationer, pleje og behandling efter operation.

– Vi er glade for og stolte over at være nået så langt på bare et år. Vores næste mål er at få sundhedsfaglig rådgivning på de midlertidige pladser, som er til borgere, der midlertidigt har brug for ekstra hjælp fx efter en hospitalsindlæggelse, fortæller Gitte Willumsen, formand for Sundheds- og Ældreudvalget i Silkeborg Kommune. 

Ud over de fasttilknyttede læger, har Silkeborg Kommune også lokale indsatser målrettet forebyggelse og tidlig opsporing. Øget fokus på bedre tandsundhed, fasttilknyttede sygeplejersker på plejecentrene og i alle hjemmeplejegrupper og et døgndækkende akutteam af sygeplejersker er eksempler på det. 

I løbet af de sidste to år har Silkeborg Kommune oplevet et fald på 20% i antallet af forebyggelige indlæggelser blandt 65+ årige borgere. Et resultat, der er påvirket af flere faktorer, men som sandsynligvis hænger sammen med, at plejepersonalet er mere proaktive og på forkant med borgernes helbredstilstand. 

Fakta 

  • I maj 2016 indgik Staten, Danske Regioner og KL en aftale med Praktiserende Lægers Organisation (PLO) om at implementere en ordning, hvor praktiserende læger bliver fasttilknyttet til plejecentre
  • Ordningen, der er landsdækkende og omfatter samtlige plejecentre, skal være implementeret senest med udgangen af 2019
  • 19 af de 21 plejecentre i kommunen har allerede implementeret ordningen – de sidste to plejecentre kommer med i ordningen i løbet af foråret 2018 I faldet på
  • 20% af forbyggelige indlæggelser indgår både 65+ årige borgere i eget hjem og på plejecentre. Tallet afspejler resultaterne af både lokale og nationale indsatser

Yderligere oplysninger 

  • Gitte Willumsen, formand for Sundheds- og Ældreudvalget i Silkeborg Kommune: 25 30 60 35
  • Inge Bank, sundheds- og omsorgschef, Silkeborg Kommune: 51 29 22 61
 

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top