Større byer får flere busafgange

Fra 2021 indfører Silkeborg Kommune en garanteret minimumsbetjening med bus/flexbus til og fra kommunens byer. Kjellerup, Them og Voel styrkes som trafikknudepunkter, og Sorring får direkte bus til Silkeborg og Aarhus.

Silkeborg Kommune har analyseret borgernes brug af den kollektive trafik, og Plan- og Vejudvalget har på den baggrund vedtaget hovedgrebene i Trafikplan 2021 med det formål at sikre, at sammenlignelige bysamfund får nogenlunde den samme service med kollektiv trafik.

– Det har været vigtig for os at sikre en mere ensartet busservice i vores byer. Derfor styrker vi blandt andet busdækningen i Sorring efter at Region Midtjylland nedlagde rute 112, og vi omlægger ruter med få eller ingen passagerer til flexbusser i de mindre byer, så vi ikke kører med tomme busser. Samtidig vil vi indføre en helt ny service med Plustur, så der er offentlige transport frem til et knudepunkt til en fornuftig pris, siger Hans Okholm, formand for Silkeborg Kommunes Plan- og Vejudvalg.

Hovedpunkterne i planen er:

  • Alle byer får en garanteret minimumsbetjening
  • Mange byer får tilbud om flere Flexbusser.
  • Trafikkundepunkterne i Kjellerup, Them og Voel styrkes.
  • Sorring får direkte bus til Silkeborg og Aarhus med rute 113, da halvdelen af alle 113-turene vil køre via Sorring.
  • Ingen tomme busser eller ture med få kunder: Busruter med under to passagerer i gennemsnit på skoledage og ture med under fem kunder på øvrige dage omlægges til Flexbus eller nedlægges helt, med mindre der er en strukturel årsag til at opretholde dem.
  • Der arbejdes på at indføre Plustur via Rejseplanen som den første/sidste del af den samlede rejse, når der ikke er kollektiv trafik. Kunden skal betale 22 kr. for en Plustur frem til et knudepunkt, mens Silkeborg Kommune skal betale den resterende del af udgiften til turen i lighed med Flextur. Fra knudepunktet betaler kunden almindelig takst for den videre tur med bus/tog.

Analysen af den kollektive trafik viser, at mange af de mindre byer i dag har en højere betjening end den garanterede minimumsbetjening, mens flere af de større byer omvendt mangler busafgange for at få et mere ensartet serviceniveau i forhold til befolkningstallet.

Se hvad omlægningen fra 2021 betyder for de enkelte bysamfund i Silkeborg Kommune i sag 27 på Plan- og Vejudvalgets dagsorden 8. juni 2020.

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top