Slutevaluering: Receptpligtig kultur gør en forskel

Slutevaluering: Receptpligtig kultur gør en forskel

Fælleslæsning, kor, samtalesalon om kunst og et besøg hos Tollundmanden. Det er nogle af de oplevelser, som borgere fra Silkeborg Kommune, der har deltaget i Kultur på Recept, har fået med i bagagen.

Pilotprojektet, som undersøger, om kunst og kultur har en positiv indvirkning på langtidsledige og sygemeldte borgere med let til moderat depression, stress og angst, er nu afsluttet.

Og Sundhedsstyrelsens netop offentliggjorte slutevaluering, med resultater fra de fire deltagerkommuner, viser opløftende resultater.

Otte ud af 10 deltagere har nemlig oplevet, at deres helbred er forbedret efter et 10 ugers forløb, og tre ud af fire har vurderet, at Kultur på Recept i høj eller nogen grad har øget deres trivsel.

Resultaterne fra Silkeborg Kommune, som har lavet en slutevaluering på egne forløb, viser også, at kulturen har bragt bedre trivsel med sig.

Evalueringen tager afsæt i spørgeskemaer fra 160 borgere, som viser, at 61,9 % har forbedret deres trivsel og velbefindende gennem Kultur på Recept.

De gode resultater betyder, at Silkeborg Kommune arbejder videre med kulturen som en indgang til bedre trivsel og tilknytning til arbejdsmarkedet.

– Kultur på Recept bevæger sig i feltet mellem sundhed, kultur og beskæftigelse. Og det tvinger os til at arbejde på tværs og se det hele menneske. Vi oplever, at borgerne for en periode slipper tankerne om helbredsmæssige udfordringer og får en tro på fremtiden. Tilbuddet giver deltagerne en ny oplevelse af deres situation, som har en positiv indvirkning på muligheden for at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Derfor er vi glade for, at vi fremadrettet også kan tilbyde forløbet til kommunens borgere, siger Helle Holm Marcussen, Funktionsleder ved Sygedagpenge i Silkeborg Kommune.

Kommunen financierer nu selv tilbuddet, der er blevet døbt ’Kultur på Recept 2.0’, som er en finjustering og optimering af de tiltag, som vi allerede nu har erfaringer med virker. Derudover tilbyder Silkeborg Kommune i samarbejde med Den Kreative Skole Silkeborg, som noget helt nyt, tidligere deltagere en plads i ’Recept-koret’, hvor man mødes og synger sammen, når det 10 uger lange forløb er slut.

– Kultur på Recept 2.0 er søsat og tilpasset dels ud fra egne og internationale erfaringer samt fra evidens primært fra Storbritannien samt Sverige, hvor konceptet er udbredt og afprøvet i større skala over længere årrækker. Tilbuddets aktiviteter er nøje udvalgt på baggrund af forskningsartikler, der entydigt peger på en positiv effekt for den konkrete målgruppe, fortæller Nina la Cour, projektleder for Kultur på Recept 2.0 i Silkeborg Kommune.

Læs hele Sundhedsstyrelsens evaluering af projektet her. 

Fakta om Kultur på Recept

  • Silkeborg har siden januar 2017 tilbudt et gratis 10-ugers gruppeforløb med tre ugentlige kulturoplevelser til borgere, som er langtidsledige eller sygemeldt med stress, angst eller depression for at støtte deltagerne i en relevant og meningsfuld rehabiliteringsproces
  • Silkeborg Kommune fik i 2016, sammen med Aalborg, Vordingborg og Nyborg, tildelt syv millioner kroner af Sundhedsstyrelsen til at udvikle og gennemføre kulturelle aktiviteter. Mere end 800 borgere har deltaget – langt de fleste er henvist fra kommunernes jobcentre
  • Kultur på Recept tilbyder blandt andet kulturoplevelser hos Silkeborg Bibliotek, Silkeborg Bad, Museum Silkeborg, Museum Jorn og Den Kreative Skole
  • På tværs af de fire kommuner har tre ud af fire deltagere været kvinder, og gennemsnitsalderen var 44 år. Næsten alle deltagerne er tilfredse med deres Kultur på recept-forløb (97 %)
  • Silkeborg Kommunes egen evaluering bygger på deltagernes besvarelse af WHO-5 trivselsindekset, som er en valideret metode til før- og eftermålinger af sundhedsindsatser
  • Udviklingen i deltagernes trivsel påvirkes ikke kun af deltagelsen i forløbet, men er afhængig af mange andre faktorer i deltagernes liv. Derfor kan man ikke udlede en direkte sammenhæng mellem deltagelse i forløbet og den enkelte deltagers vurdering af egen trivsel
  • International forskning fra Storbritannien og Sverige peger på at Kultur på Recept fremmer deltagernes trivsel, og er velegnet til at hjælpe borgere med komplekse problemstillinger
  • WHO publicerede i 2019 en rapport, der konkluderede, at kunst og kultur kan være et supplement til traditionelle sundhedstilbud i forhold til mental sundhed og trivsel

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen