Silkeborg vinder pris for landets bedste sommerfugleprojekt

Projektet skal skabe bedre forhold for truede sommerfugle i Gjern bakker

I Silkeborg sætter vi gang i et nyt projekt, der skal skabe bedre leveforhold for flere truede sommerfugle i naturområdet Gjern Bakker. Det sker, fordi vi netop har vundet prisen ”Danmarks bedste sommerfugleprojekt” i skarp konkurrence med 28 andre kommuner. Med titlen følger en præmie på 100.000,- til at føre projektet ud i livet.

Gjern Bakker er udvalgt som projektområde, da området indeholder et rigt insektliv med flere sjældne arter. Her er blandt andet registreret seks såkaldte rødlistede sommerfugle. Rødlisten er en oversigt over plante- og dyrearter, som er forsvundet, i fare for at forsvinde eller sjældne.

Mange sommerfugle er i dag trængte. 49 ud af 69 almindelige sommerfuglearter er gået tilbage siden 2014-16. I dag er over halvdelen af arterne truet, sårbare eller helt forsvundet fra landet. Det viser de seneste tal fra Naturbasens Sommerfugleatlas og Den danske Rødliste.

 

Danmarks naturfredningsforening og virksomheden A.Vogel står bag konkurrencen. Formålet er at skabe bedre levevilkår for Danmarks truede sommerfugle.

 

Om projektet: Flere sommerfugle i Gjern Bakker

  • Silkeborg Kommune ønsker at skabe bedre levesteder for rødlistede sommerfugle. Rødlisten er en oversigt over plante- og dyrearter, som er forsvundet i nyere tid, i fare for at forsvinde eller sjældne.
  • Projektet skal hjælpe ti forskellige sommerfuglearter: Moseperlemorsommerfugl, moserandøje, bølleblåfugl, brun pletvinge, markperlemorsommerfugl, klitperlemorsommerfugl, okkergul pletvinge, violetrandet ildfugl, dukatsommerfugl og foranderlig blåfugl.
  • Seks af arterne er truet i forskellig grad. 
  • Projektet vinder, fordi området har potentiale til at udvikle sig til en endnu bedre sommerfuglelokalitet.
  • Silkeborg Kommune vil rydde 1,6 ha rødgranplantage og omdanne den til skovlysning. Desuden lukkes grøfterne i området for at genoprette den naturlige fugtighed fra mosen og åbne op for et eksisterende egekrat. 
  • Tiltagene vil fremme levestederne for både de almindelige og de truede sommerfugle i området.
  • Danmarks Naturfredningsforening og A. Vogel står bag konkurrencen. 

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top