Silkeborg til innovationsminister Sophie Løhde: Hjælp os!

Torsdag 9. november 2017 besøgte innovationsminister Sophie Løhde det nye, topmoderne Marienlund Plejecenter i Silkeborg. Her drøftede hun det gode hverdagsliv og velfærdsteknologi, behovet for nemmere og hurtigere dokumentation og paradokser i lovgivningen.

Innovationsminister Sophie Løhde blev modtaget af borgmester Steen Vindum, formand for Ældre- og Handicapudvalget Hans-Jørgen Hørning samt ledere og medarbejdere fra kommunen. Ministeren var i Silkeborg for at høre de gode eksempler og kommunernes udfordringer i arbejdet for en mere effektiv offentlig sektor.

– Velfærdsteknologi kan gøre beboere på plejecentre mere selvhjulpne og give dem større frihed og værdighed i dagligdagen, samtidig med at medarbejderne kan få mere tid til den daglige pleje og omsorg og f.eks. undgå tunge løft. Og det var interessant at se, hvordan man på Marienlund er lykkedes med at skabe et topmoderne plejecenter, der også er et dejligt hjem for beboerne. Jeg fik også konkrete input til arbejdet med regeringens kommende Sammenhængsreform med hjem, så alt i alt var det et rigtigt godt besøg i Silkeborg, siger innovationsminister Sophie Løhde.

Det gode hverdagsliv og velfærdsteknologi

Ministeren blev vist rundt på Marienlund Plejecenter. Her fik hun en orientering om en tryg og værdig ældrepleje og det gode hverdagsliv på et nyt og moderne plejecenter, hvor al moderne velfærdsteknologi er skjult og indbygget, så boligerne ikke ligner hospitalsstuer, men er et hyggeligt hjem for den ældre. Det er boliger, som er udviklet i et OPI-projekt (offentligt privat innovation) med en række virksomheder, blandt andet Pressalit, som har vundet en innovationspris for udviklingen af et nyt toilet til ældre i samarbejde med Silkeborg Kommune.

Nemmere og hurtigere dokumentation

Silkeborg Kommune havde også et budskab til ministeren: Hjælp os med at gøre det nemmere og hurtigere for vores medarbejdere at dokumentere på ældreområdet:

• De ældre, kommunerne tager hånd om i dag, er syge borgere, som kræver meget mere pleje og omsorg end de ældre, vi så på plejecentrene og i hjemmeplejen for 10 år siden.
• Derfor er der flere fagpersoner, som færdes i den ældres hjem, og det øger kravet til dokumentation, som fx sikrer, at den ældre får den rigtige medicin på det rigtige tidspunkt.
• Det skal derfor være hurtigt og nemt for kommunernes medarbejdere at bruge dokumentationen ved borgeren, og at dokumentere sammen med borgeren.
• Kommunerne har brug for:
        o flere smartphones og tablets i ældreplejen,
        o større tekniske kompetencer hos medarbejderne,
        o færre sorte huller i internetdækningen, samt
        o offentlige systemer, der taler sammen, så de samme ting ikke skal indtastes flere gange.
• Kommunerne gør meget selv, men har også brug for Regeringens og Folketingets hjælp.
• Kommunerne har stor glæde af ældremilliarden og værdighedsmilliarden, men der er lige så meget brug for en ’teknologimilliard’ for at gøre den nødvendige dokumentation lettere og hurtigere til gavn for de ældre og for at få en mere effektiv offentlig sektor.

Paradokser i lovgivningen

Ministeren lyttede også til de paradokser i lovgivningen, som Silkeborg Kommune har peget på forhindrer en mere sammenhængende indsats og mere effektiv drift og kvalitet i kerneydelsen. Det er derfor, Silkeborg Kommune deltager i en række frikommuneforsøg, som beskæftiger sig med flytning uden samtykke, Servicelovens §129 og brugen af teknologiske hjælpemidler.

 

 

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top