Silkeborg ønsker en røgfri fremtid for børn og unge

Silkeborg ønsker en røgfri fremtid for børn og unge

I dag begynder 40 børn og unge at ryge dagligt – og 8 ud af 10 rygere starter inden de fylder 18 år. Det skal Silkeborg Kommunes nye partnerskab med Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden gøre noget ved.

Som en del af Silkeborg Kommunes forebyggende indsats mod rygning blandt børn og unge indgås nu et samarbejde med Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden, hvor kommunen bliver partner i Røgfri Fremtid.

– Partnerskabet er et stærkt signal om, at vi ønsker et samfund uden røg. For som partner bakker vi op om Røgfri Fremtids vision om et røgfrit Danmark, hvor målet er, at ingen børn og unge under 18 år ryger i 2030, siger Gitte Willumsen, formand for Sundheds- og Ældreudvalget i Silkeborg Kommune.

Som partner i Røgfri Fremtid tilslutter Silkeborg Kommune sig også Røgfri Fremtids hovedbudskaber: 

  • Børn og unge har ret til at vokse op uden røg, og sammen tager vi ansvar for, at det bliver muligt
  • Sammen vil vi skabe en røgfri fremtid, hvor flere børn og unge får bedre muligheder for at skabe sig et sundt og godt liv
  • Sammen vil vi sikre, at færre ryger, så færre bliver syge af tobaksrøg

– Vi er allerede godt i gang med forskellige indsatser, der kan hjælpe os i mål med visionen. Fx er Ans Skole, Virklund Skole, Langsøskolen og Dybkærskolen med i ’X:IT’, som er Kræftens Bekæmpelses rygeforebyggende indsats til grundskoler. Derudover har både Dybkærskolen og 10. klasse på Silkeborg Ungdomsskole indført Røgfri skoletid og flere skoler er forhåbentlig på vej, fortæller Gitte Willumsen.

De unge har stort fokus i Silkeborgs nye tobaksstrategi

Fokus på børn og unge er ét element i kommunes tobaksstrategi, ’Silkeborg – en mere røgfri kommune’, som blev vedtaget i foråret, hvor vi arbejder systematisk med tobaksforebyggelse ud fra den bedste viden på området.

De tre øvrige fokusområder er tilbud og tidlig opsporing af rygere, flere røgfrie miljøer og partnerskaber med lokale organisationer og foreninger.

Og formålet med strategien er, at:

Færre børn og unge starter med at ryge i Silkeborg Kommune

  • Børn og unge beskyttes mod passiv rygning
  • Flere røgfrie borgere i Silkeborg Kommune
  • Flere røgfrie miljøer i Silkeborg Kommune

Du kan læse hele tobaksstrategien på silkeborg.dk.

Fakta: Røgfri Fremtid

I 2017 lancerede Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden initiativet Røgfri Fremtid. Røgfri Fremtid er et partnerskab og en bevægelse, der gennem arbejder for at, at ingen børn og unge ryger i 2030.

Knap 100 organisationer, myndigheder, uddannelsessteder og virksomheder er en del af partnerskabet og har forpligtet sig til at arbejde for en røgfri fremtid. Og det partnerskab er Silkeborg Kommune nu også en del af.

Læs mere på røgfrifremtid.dk.

Fakta: Unge og rygning

  • Hver dag begynder 40 børn og unge at ryge
  • Blandt de 16-19-årige ryger 24 pct. hver dag eller lejlighedsvist
  • I 2013 var tallet 22 pct. Rygning blandt unge er altså stigende
  • 8 ud af 10 rygere begyndte, inden de fyldte 18 år

Kilder: Den Nationale Sundhedsprofil 2017, Sundhedsstyrelsen 2018; Ungdomsprofilen, SIF 2014

Yderligere information

Gitte Willumsen, formand for Sundheds- og Ældreudvalget: 25 30 60 35

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen