Coronavirus: Silkeborg søger medarbejder-assistance der kan stå til rådighed

Silkeborg Kommune overtager vikardækning

Silkeborg Kommune og fire andre kommuner har i dag med øjeblikkelig virkning ophævet kontrakten med vikarfirmaet MG-V om levering af vikarer til ældreområdet. Årsagen er væsentlig misligholdelse af aftalerne i kontrakten.

Randers, Vejle, Fredericia, Esbjerg og Silkeborg Kommune indgik efter et fælles udbud en kontrakt med vikarfirmaet MG-V om at levere sundheds- og plejefaglige vikarer til de fem kommuner fra 1. marts 2018. Virksomheden har desværre ikke kunnet levere det aftalte antal vikarer.

Misligholdt kontrakt

Efter tre måneder har den gennemsnitlige vikardækning i de fem kommuner ligget på under 50 % af det aftalte. I Silkeborg Kommune har dækningen kun været 31 % af det aftalte, hvilket er stærkt utilfredsstillende og giver stor usikkerhed om levering af personlig pleje og praktisk vikarhjælp. Virksomheden har således i betydeligt omfang misligholdt kontrakten.

Vikarerne løser opgaver, som det faste personale ikke kan løse som følge af fx ledige stillinger, sygdom o.a. Silkeborg Kommune er nu i kontakt med andre vikarleverandører. På kort sigt vil det dog ikke kunne undgå at påvirke nogle ældre borgere. De berørte borgere informeres direkte.

Færrest mulige gener

De faste medarbejdere og lederne i hjemmeplejen og på plejecentrene vil i videst muligt omfang afbøde virkningerne, så de ældre borgere mærker færrest mulige forstyrrelser og gener på grund af situationen. Silkeborg Kommune beklager de ulemper, som de ældre må opleve.

Kontakt

Inge Bank, sundheds- og omsorgschef, tlf. 51 29 22 61, inge.bank@silkeborg.dk

Jesper Riis-Jensen, leder af staben, Sundheds- og Omsorgsafdelingen, tlf. 51 14 50 56, jesper.riis-jensen@silkeborg.dk

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen