Silkeborg Kommune hjælper vilde bier

Silkeborg Kommune hjælper vilde bier

Silkeborg er udnævnt til bivenlig Kommune. Det sker, fordi kommunen gør en ekstra indsats for at forbedre forholdene for vilde bier og honningbier.

Bierne kan se frem til bedre vilkår i Silkeborg Kommune. Kommunen har netop sået bivenlige blomsterfrø på et areal på 10.000 kvadratmeter langs indfaldsveje til kommunen. Det skal gøre det lettere for især vilde bier og honningbier at finde føde i form af nektar og pollen.

– Vilde bier er vigtige bestøvere af vores frugttræer, afgrøder og planter, men de er trængte. Derfor er det helt naturligt, at vi gør en ekstra indsats for at hjælpe dem. Og det giver god mening at udnytte arealer, som ellers ikke gør meget væsen af sig. De mange blomster bliver på den måde også en fryd for øjet for forbipasserende, siger formand for Klima- og Miljøudvalget Claus Løwe Klostergård.

Der findes 288 arter af bier i Danmark. Cirka 80 arter er mere eller mindre sjældne. Mange arter er i tilbagegang og forekomsten er truet.

Silkeborg er en bivenlig kommune
Indsatsen sker på opfordring af Danmarks Biavlerforening, der har iværksat en certificeringsordning for kommuner med et formål om at skabe bedre levebetingelser for insekter – herunder bier.

Ved at så 10.000 kvadratmeter med bivenlige planter langs med Østre Højmarksvej, Nordre Højmarksvej og Søholtstien kan Silkeborg Kommune nu kalde sig bivenlig kommune.

– Initiativet går godt i tråd med de øvrige indsatser, vi gør for at hjælpe bier, sommerfugle og andre insekter samt øge biodiversiteten i kommunen, siger udvalgsformanden.

I maj 2018 vandt Silkeborg Kommune blandt andet prisen ”Danmarks bedste sommerfugleprojekt”, der skal hjælpe truede sommerfuglene til bedre forhold.

Brug for flere oplysninger eller en kommentar?
Claus Løwe Klostergård, Formand for Klima- og Miljøudvalget: 2156 3973
Kristian Nielsen, Forstkandidat, Natur og Miljø: 5154 1118

FAKTA

Bivenlige tiltag som allerede er i gang

Silkeborg Kommune har allerede gang i flere tiltag for at hjælpe bierne:

 • Udsåning af blomsterrige frøblandinger på udvalgte arealer og vejrabatter mv.
 • Bivenlig slåning af udvalgte rabatstrækninger langs banestier og naturstier. Det foregår ved, at man undlader at slå sti-rabatterne i blomstringstiden.
 • Bivenlig pleje af udvalgte blomsterrige overdrev – ved at undgå græsning af arealerne i blomstringssæsonen.
 • Natur i byen, hvor grønne områder ikke slås.
 • Fornyelse af heder ved afbrænding og slåning. Herved sikres frisk, blomstrende hedelyng.


Hvad kan du selv gøre for at hjælpe bierne?


Undgå sprøjtemidler

Mange midler er skadelige for bier. Det gælder ikke kun insektmidler, men også ukrudts- og svampemidler kan skade bierne.

Så og plant bivenligt

 • Kløver i græsplænen – Vælg en plæneblanding med kløver, eller udså minikløver i din græsplæne. Det giver blomster, som bierne kan besøge hele sommeren, og samtidig er kløver med til at tilføre næring til din græsplæne.
 • Vælg de enkelte blomster – Mange forædlede planter har flotte fyldte blomster med et væld af kronblade. Desværre giver disse planter sjældent pollen til bierne, da deres støvdragere i forædlingsprocessen ofte er fortrængt til fordel for flere kronblade.

Klip bivenligt

 • Udskyd hækklipningen til efter afblomstring – Først på sommeren har vi ofte travlt med at få klippet hækken. Men når vi klipper hækken inden den når at blomstre, så betyder det, at bierne ikke får gavn af de tusindvis af blomster, der kunne have været i hækken. Nyd i stedet hækkens blomster og klip bagefter, så når eventuelle fugleunger også at flyve fra reden.
   
 • Lad græsplænen blomstre – Ofte vil der i græsplænen være bellis, bruneller, mælkebøtter og kløver. Disse planter kan give føde til bier, og det er derfor en fordel at klippe græsplænen lidt sjældnere.
 • Undlad at klippe, hvor det ikke er nødvendigt – Med motoriserede klippere er det nemt at trimme alt omkring sin have. Men med klipning fjerner man også føde for en lang række bier. Undgå derfor overdreven klipning i og omkring din have.

Lav bivenligt plads

 • Bunker af sten og kvas – Mange bier og øvrige insekter yngler i visne stængler og sprækker mellem sten. Efterlad derfor dine visne planter og stængler i haven, og lav stenbunker og flotte stensætninger til at bryde haven. Placer dine bunker så de er tørre, aldrig i direkte sol, men gerne et sted med halvskygge, hvor de er beskyttet mod vind og vejr.
 • Den bare jord – Lav områder med bar jord, hvor de jordboende bier kan lave deres bo og overvintre. Det må meget gerne være sandet jord, der bliver placeret i små forhøjninger.

Kilde: Danmarks Biavlerforening

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen