Silkeborg Kommune har styr på økonomien

Der forventes ikke behov for nye besparelser ud over de allerede kendte i 2018.

Det var hovedkonklusionen, da byrådet tirsdag og onsdag 28. februar og 1. marts 2017 var samlet til det årlige målseminar, som er starten på det politiske arbejde med budgettet for 2018 og overslagsårene 2019-21.

Indtægter og udgifter balancerer
– Regnskabet for 2016 er fornuftigt. Vi afviger kun nogle få procent – til den positive side – ud af en omsætning på over 5 mia. kr. til den service og de opgaver, byrådet har besluttet. Det er flot, siger borgmester Steen Vindum.

– Vi har styr på økonomien, fordi byrådet hvert år har sikret, at indtægter og udgifter balancerer. Vi har fortaget de nødvendige reduktioner, for at få tingene til at hænge sammen. Derfor ser vi ikke tegn på, at vi skal ud i yderligere reduktioner i 2018, ud over de reduktioner, vi allerede kender og har indarbejdet i rammerne ved sidste års budgetproces.

Ny skole i stedet for renovering
Byrådet drøftede behovet for at renovere Dybkærskolen.

– Byrådet signalerede meget klart, at vi ønsker at bygge en ny skole i stedet for at bruge mange millioner på en renovering. Derfor skal vi nu se på, hvordan vi kan få indarbejdet en ny skole i anlægsbudgettet, siger Steen Vindum.

– Byrådet tilkendegav desuden, at vi også i de kommende år ønsker energirenoveringer af bygninger tænkt sammen med vedligehold og indeklimarenovering af bl.a. ventilation, akustik m.v. Det giver god mening, tilføjer han.

Byrådet blev orienteret om en række andre områder og udfordringer:

  • Økonomiske nøgletal og den model, som de enkelte udvalg får tildelt økonomiske rammer ud fra ændringer i befolkningstallet fx antallet af børn og ældre.
  • Udviklingen på beskæftigelsesområdet og investeringerne i at få borgere i arbejde og uddannelse.
  • Renoveringsbehovet i kommunale bygninger.
  • Presset på daginstitutioner i områder med stor boligudvikling/tilflytning.

Byrådets årlige målseminar er startskuddet til arbejdet med budgettet for det kommende år og de efterfølgende tre overslagsår. Byrådet førstebehandler budgettet 18. september 2017, og 12. oktober 2017 er der andenbehandling, hvor byrådet vedtager budgettet.

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top