Salg af navneret til hal i Hvinningdal

Salg af navneret til hal i Hvinningdal

Silkeborg Kommune udbyder nu navneretten til den kommende hal i Hvinningdal til salg.

Vilkår for salg af navneret:

  • Aftalen om navneret ønskes indgået som en 3-årig aftale med mulighed for forlængelse i yderligere 1 år efter aftale,
  • Køber afholder alle udgifter forbundet med produktion, opsætning og implementering af navneretten og skal efterfølgende afholde alle udgifter til vedligeholdelse, nedtagning og renovering når aftalen udløber,
  • Køber skal overholde bestemmelser i Silkeborg Kommunes retningslinjer for reklame, markedsføringsloven og anden lovgivning i sin udmøntning af navneretten,
  • Ved salg af navnerettigheder bør der som udgangspunkt tages højde for facilitetens geografiske placering, sådan af fx by eller bydelsnavn e.l. indgår i det nye navn,
  • Navneretten kan ikke videreoverdrages eller videresælges,
  • De indkomne tilbud skal behandles i Kultur-, Fritids, og Idrætsudvalget og endelig godkendes af Økonomi- og Erhvervsudvalget,
     

Vær opmærksom på, at Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler, at der ikke indgås aftaler om salg af navneret, medmindre salget over tre år indbringer min. 100.000 kr. 

Det påhviler foreningen at afklare forhold vedrørende moms.

Silkeborg Kommune er berettiget til at forkaste tilbud.

  • Bud afgives ved at udfylde tilbudsskabelon
  • Der kan indsendes bud i perioden fra 20. november til 18. december 2019 

Bilag:

Ved spørgsmål kontakt

Udviklingskonsulent i Kultur- og Borgerservice
Emil Ryø Tjørnehøj
Telefon: 20 11 09 68
e-mail: ert@silkeborg.dk 

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen