Renoveringen af Trækstien fra Silkeborg til Kongensbro er i gang

Naturstyrelsen og Silkeborg Kommune er lige nu i fuld gang med tredje og sidste etape af Trækstien fra Svostrup Kro til Kongensbro. Når den står klar, kan man gå hele vejen fra Silkeborg til Kongensbro ad den nyrenoverede sti.

Der arbejdes lige nu på den sidste strækning ved Porskær. Derudover arbejder to hold på strækningen mellem Svostrup bro og Tvilum bro, og endelig oprenser et hold grøften, beskærer bevoksningen og lægger nye afvandingsrør under stien nord for Tvilum bro.

”Med så mange folk i gang, så er der virkelig fremdrift i projektet. Vi bliver også hjulpet af en for årstiden usædvanlig lav vandstand,” udtaler projektleder Knud Erik Hesselbjerg fra Naturstyrelsen.

Projektet er blevet muligt efter, at Miljø- og Fødevareministeriet og Silkeborg Kommune her i efteråret hver bevilgede halvdelen af de midler, der skal til for, at de sidste ca. 10 km af Trækstien fra Silkeborg til Kongensbro kan renoveres.

”Hvis det bliver muligt med vandstanden i Gudenåen, håber vi, at arbejdet kan afsluttes i foråret 2019. Lige nu er vandstanden lav, og entreprenøren arbejder fire steder på stien,” udtaler biolog Aage Ebbesen, Silkeborg kommune.

”Vi har talt med mange naboer til Trækstien om muligheden for at få tilkørt materialer over deres ejendom. Alle har været positive og har givet tilladelse til, at vi kan anvende deres veje og marker til formålet. Det er vi meget taknemmelige for,” udtaler Knud Erik Hesselbjerg.

Farbar 10 måneder om året
Under renoveringen hæves Trækstien til en højde, som gør det muligt at færdes til fods og på cykel i en periode på ca. 10 måneder om året. Der opsættes skilte ved alle nedgange til stien, så man selv kan se, om det er muligt at færdes i sko, eller man skal have gummistøvler på. Vandstanden måles løbende i Gudenåen og vises inde på Gudenå Komiteens hjemmeside. Her vises højden på Trækstien med en rød linje. Så fremover kan man også hjemmefra se, om stien er tilgængelig.

Sammen med kommunen er Naturstyrelsen i gang med at etablere et partnerskab, der skal kikke på mulighederne for at nyttiggøre denne del af Trækstien, når renoveringen er færdig. Her vil vi drøfte placeringen af opholdsarealer langs stien og behovet for øvrige faciliteter som P pladser, side-stier, broer, formidling af natur- og kulturhistorien o.lig.

Her kan man tjekke vandstanden langs Trækstien:

https://www.gudenaakomiteen.dk/viden-om-gudenaaen/vandstanden-i-gudenaasystemet/

For nærmere info

Naturstyrelsen Søhøjlandet
Knud Erik Hesselbjerg
Mail: knehe@nst.dk
Tlf.: 40280563

Aage Ebbesen
Mail: aae@silkeborg.dk
Tlf.: 89701523

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top