Overvægtsklinikken i Silkeborg er en succes

I 2015 etablerede Silkeborg Kommune en såkaldt overvægtsklinik for børn og unge. Indsatsen var i første omgang tænkt som et tidsbegrænset projekt, men de gode resultater og den store efterspørgsel har betydet, at Overvægtsklinikken for længst er etableret som et blivende tilbud.

Overvægtsklinikken i Silkeborg Kommune er en familieorienteret indsats mod overvægt blandt børn og unge, som er baseret på den såkaldte ”Holbæk-model”. Formålet med Overvægtsklinikken er at forbedre overvægtige børn/unges fysiske og psykiske helbred og livskvalitet samtidig med, at risikoen for følgesygdomme ved overvægt mindskes.

Målgruppe

Indsatsen henvender sig til familier med børn/unge i alderen 2-17 år, der har et BMI IOFT på 25 eller derover, og som er motiverede for at ændre livsstil.

”I overvægtsklinikken betragtes overvægt som en kronisk lidelse. Derfor arbejder man med at integrere sunde vaner hos børnene og deres familier over en lang periode, så de kan vare hele livet,” fortæller Merethe Graarup, ledende sundhedsplejerske i Silkeborg Kommune.

Det særlige ved Holbæk-modellen er blandt andet, at hele familien integreres i processen mod en sundere livsstil.

”Familierne får en plan med arbejdspunkter og konkrete anvisninger på eksempelvis mængder, madvarer, skærmtid, motionsvaner osv. Det er disse arbejdspunkter, der arbejdes ud fra, når familierne vejledes,” fortæller Merethe Graarup.

Vejledningen varetages af sundhedsplejersker og kostvejlederne, som befinder sig på Sundhedscenter Kjellerup og Sundhedscenter Silkeborg. Det er op til de enkelte familier, hvor de ønsker at modtage vejledning.

Stor tilfredshed med tilbuddet 

Mange familier udtrykker stor tilfredshed med tilbuddet.

”Det, vi hører fra mange familier, er, at de synes, det er meget positivt, at vejledningerne er individuelle og konkrete,” siger Merethe Graarup, ”hver enkelt familie får en individuel plan, som de skal følge. Der er flere familier, der fortæller, at indsatsen har en positiv effekt på hele familien.”

I 2017 blev der lavet en opgørelse over vægtudviklingen blandt 37 børn, som på det tidspunkt havde været en del af tilbuddet ca. et år sammen med deres familier. Undersøgelsen viste, at 70 % af børnene havde haft en positiv vægtudvikling, og over 50 % havde tabt sig så meget, at deres sundhedstilstand var tydeligt forbedret.

Fakta 

– ”Holbæk-metoden” er en familieorienteret indsats, som er udviklet af overlæge på Holbæk Sygehus, Jens-Christian Holm.

– Indsatsen foregår i samarbejde med familierne og i et tværfagligt fællesskab mellem sundhedsplejersker, kostvejledere, praktiserende læger og børneafdelingen på Regionshospitalet i Viborg.

– Det er de praktiserende læger eller kommunens sundhedsplejersker, som gør familierne opmærksomme på tilbuddet, enten i forbindelse med besøg hos småbørnsfamilier eller på skolerne. 

– Overvægtsklinikken afløser tidligere tilbud til målgruppen. Dog vil distriktssundhedsplejerskerne stadig tilbyde behovssamtaler med børn, som har behov for at leve sundere.

– Hos børn og unge måles BMI ud fra en særlig skala, som tager højde for, at barnet stadig vokser.

Kontakt

Malene Steiniche Kjær, specialkonsulent i Udvikling og Forebyggelse, tlf. 51 33 10 34

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top